LUTissa tarjolla maksutonta koulutusta metallien 3D-tulostuksessa

Teollisuuden 3D tulostus -hankkeessa järjestetään LUT-yliopistolla kevään 2019 aikana sarja teollisuudelle ja yrityksille suunnattuja metallien 3D-tulostuksen koulutuksia. Koulutukset ovat avoimia ja maksuttomia yritysedustajille.

Teollisuuden 3D-tulostus (englanniksi Metal 3D innovations, Me3DI) -hankkeessa on tavoitteena muodostaa Etelä-Karjalan teollisuuden metallien 3D-tulostuskeskittymä, joka edistää metallien lisäävän valmistuksen käyttöä alueella. Hanke on saanut rahoituksen Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Koulutuskokonaisuudesta vastaava LUT-yliopiston dosentti Heidi Piili kertoo, että koulutukset on suunniteltu hankkeessa mukana oleville yrityksille suunnatun, osaamistarpeita kartoittaneen kyselyn pohjalta. "Osallistuminen muuhun hanketoimintaan ei kuitenkaan ole mikään ehto koulutuksiin osallistumiselle, vaan ne ovat avoimia koko suomalaiselle yrityskentälle", taustoittaa Piili.

Sisällöt on suunniteltu vahvistamaan valmistavan teollisuuden innovaatiotoimintaa, ja aiheet läpileikkaavat koko tuotantoketjun, ideasta valmiiseen tuotteeseen. Tuotantotekniikoiden opetus painottuu Suomessa yleisimmin käytettyihin metallien tulostustekniikoihin eli jauhepetisulatukseen ja suorakerrostukseen.

Opiskelu onnistuu myös verkon välityksellä

Kurssit toteutetaan viikosta 6 alkaen LUT-yliopistolla, ja niihin on mahdollisuus osallistua myös verkon välityksellä. Koulutukset myös nauhoitetaan, joten opiskelu ei ole aikaan sidottua, vaan ilmoittautuneet pääsevät tutustumaan materiaaleihin oman aikataulunsa mukaisesti.

Kullekin kurssille ilmoittaudutaan erikseen, ja opetusta on aiheesta ja tasosta (perus tai edistynyt) riippuen 1-2 tuntia viikossa. Koulutuskieli on suomi, mutta osa opiskelumateriaaleista on englanninkielistä. Kouluttajina toimivat LUT-yliopiston metallien 3D-tulostuksen asiantuntijat.

LUT-yliopisto on joulukuussa 2018 tehnyt päätöksen keskikokoisen metallien 3D-tulostimen hankinnasta vuoden 2019 aikana, mikä osaltaan vahvistaa alan tutkimusta ja osaamiskeskittymän muodostumista alueelle.

Lisätietoja:

Heidi Piili, dosentti, LUT-yliopisto, puh. 040-5510710, Heidi.Piili@lut.fi
Teollisuuden 3D-tulostus -hankkeen julkinen LinkedIn-ryhmä: https://www.linkedin.com/groups/13642229/
Aiempi uutinen hankkeen käynnistymisestä: LUT perustaa Etelä-Karjalaan metallien 3D-tulostamisen osaamiskeskuksen