Maailman suurin kaivosvesikongressi Suomeen kesällä 2017

Maailman suurin kaivosvesikongressi IMWA 2017 järjestetään Lappeenrannassa 25.–30.6.2017. Kongressin järjestävät International Mine Water Association (IMWA), Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja Tekes. Kongressiin odotetaan 350:tä osallistujaa 32 eri maasta. Kongressi järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa ja se on osa Suomi 100 -ohjelmaa.

Kongressin teemana ovat kaivosvedet ja kiertotalous. Tulevaisuudessa kaivosvedet puhdistetaan jo kaivoksissa. Erotellut ainesosat käytetään uudelleen esimerkiksi lannoitteiden valmistuksessa ja vesiin sitoutunut maalämpö hyödynnetään lämmityksessä tai puhdistusprosessissa. Tämä on älykästä kaivosvesien hallintaa. Sitä ja vedenpuhdistusta yleisesti tutkitaan laajasti LUT:ssä, jossa on Suomen suurin vesitutkimuksen keskittymä ja eniten vesitutkimuksesta julkaistuja tieteellisiä artikkeleita.

Suomi on Euroopan kiinnostavimpia kaivosmaita. Sen maaperässä on perusmetallien lisäksi kultaa, hopeaa ja platinaryhmän metalleja. Arktinen luonto asettaa kuitenkin erityisvaatimuksia kaivostoiminnalle, ja se on yksi tärkeä aihe tulevassa IMWA 2017 -kongressissa. Eri aiheita kongressissa on kaikkiaan 47, mikä osaltaan kertoo siitä, miten merkittävä osa kaivostoimintaa vesienhallinta on. Kongressin jälkeen järjestetään kolmipäiväinen opintomatka suomalaisille kaivoksille ja tutustutaan niiden vesiratkaisuihin.

IMWA on jo lähes 40 vuoden ajan koonnut yhteen tutkijat sekä kaivosalalla työskentelevät asiantuntijat ja päättäjät insinööritieteiden, kemian, hydrobiologian ja geofysiikan alalta. Kongressin puheenjohtajana toimii kaivosvesien käsittelyyn erikoistunut professori Christian Wolkersdorfer. Hän toimii professorina sekä Tshwane-yliopistossa Pretoriassa että FiDiPro-professorina LUT:n Vihreän kemian laitoksessa. Finland Distinguished Professor -järjestelmän ansiosta yliopistojen on mahdollista palkata huippuosaajia palvelukseensa.

Wolkersdorfer iloitsee tulevan kongressin suosiosta: määräaikaan mennessä IMWA-kongressiin on jätetty 250 abstraktia, joita on ollut kirjoittamassa yli 700 tutkijaa.

"Minun unelma on, että kaivosvedet ovat tulevaisuudessa energian lähde ja arvoaineiden resurssi, eivät taakka ympäristölle", sanoo Wolkersdorfer.

Tapahtuman tiedot:

IMWA 2017 Congress - Mine Water & Circular Economy

25.-30.6.2017, Holiday Club Saimaa, Lappeenranta

Lisätietoja:

Jaana Ryynänen, IMWA 2017 Congress Organiser, LUT, jaana.ryynanen@lut.fi, puh. +358 50 327 2726

http://www.imwa2017.info/

info@IMWA2017.info

Twitter: @IMWA_MWEN