Maisteriohjelmiin ennätysmäärä hakijoita – englanninkielisissä ohjelmissa kasvua yli 55 prosenttia

LUT-yliopiston maisteriohjelmiin tuli yhteensä 4106 hakemusta, joista 1985 suomenkielisiin ja 2121 englanninkielisiin ohjelmiin. Hakemusten määrä kasvoi suomenkielisissä ohjelmissa 2,7 % ja englanninkielisissä ohjelmissa 55,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

LUT

LUTin Lahden kampuksen suomenkieliset maisteriohjelmat olivat jälleen suosittuja. Kiinnostavin ohjelma oli työn ohessa opiskeluun suunniteltu tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma, johon haki 689 hakijaa, joka on noin 15 hakijaa aloituspaikkaa kohden. Hakijoita keräsi hyvin myös tuotantotalouden DI-ohjelma, johon haki 201 hakijaa.

Suomenkielisistä ohjelmista kiinnostivat myös etäopiskelun mahdollistavat kone-, sähkö- sekä energiatekniikan maisteriohjelmat. Niihin tuli hakemuksia yhteensä 677 kappaletta.

LUT-yliopiston koulutuksesta vastaavan vararehtori Jaana Sandströmin mukaan on selvää, että kysyntä joustavasti toteutetuille opinnoille kasvaa edelleen.

"Joustavasti toteutetut opintomahdollisuudet ovat yksi LUTin vastaus opetuksen digitalisaatioon ja ihmisten jatkuvan oppimisen tarpeisiin. Osaamistason nostaminen ja muuntaminen ovat tärkeitä työelämän muutostilanteissa sekä yrityksille kilpailukyvyn edellytys."

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin hakijoita 82 eri maasta

Englanninkielisiin maisteriohjelmiin tuli kaikkiaan 2121 hakemusta. Tekniikan 18 maisteriohjelmaa keräsivät 1591 hakemusta ja viisi kauppatieteiden ohjelmaa 530 hakemusta. Suosituimmat tekniikan ohjelmat olivat Electrical Engineering (173 hakemusta), Software Engineering and Digital Transformation (154 hakemusta) ja Mechatronic System Design (135 hakemusta). Kauppatieteiden ohjelmista eniten kiinnosti Business Analytics -maisteriohjelma, johon tuli 136 hakemusta.

Hakijat edustavat 82 eri kansallisuutta. Eniten hakemuksia jätettiin Pakistanista, Bangladeshista ja Intiasta.

LUTissa rekrytoidaan opiskelijoita myös yhteistutkinto-maisteriohjelmiin, joissa opiskelija suorittaa tutkinnon vähintään kahdessa eri yliopistossa. Haku näihin päättyy myöhemmin. Syksyllä 2020 alkavien englanninkielisten maisteriohjelmien jatkuva haku on käynnissä vielä 31. toukokuuta asti.

Nyt päättyneessä maisterivaiheen haussa LUT-yliopisto haki opiskelijoita yhteensä 23 englanninkielellä opetettavaan maisteriohjelmaan sekä kahteentoista suomenkieliseen maisteriohjelmaan. Jaossa on yhteensä 835 aloituspaikkaa, joista 640 tekniikan alalle ja 195 kauppatieteisiin.

Englanninkielinen kandidaattiohjelma sai hakijaryntäyksen

Maisterihaun kanssa samaan aikaan päättyneessä ensimmäisessä yhteishaussa LUTissa oli tarjolla yksi englanninkielinen kandidaattiohjelma, jossa on 40 aloituspaikkaa. Toista vuotta haussa ollut tekniikan kandidaattiohjelma Technology and Engineering Science sai 228 hakemusta, joka oli peräti 159,1 prosenttia enemmän kuin ensimmäisenä vuonna.

Toisessa yhteishaussa 18.3.–1.4.2020 on tarjolla yhdeksän suomenkielistä kandidaattiohjelmaa.

Lisätietoja:

Jaana Sandström, opetuksesta vastaava vararehtori, jaana.sandstrom@lut.fi, 040 571 6197

Lue seuraavaksi: