Mediayritykset muutosten edessä – LUT-kauppakorkeakoulussa tutkitaan mediayritysten vastuullista liiketoimintaa ja uusia ansaintamalleja

Vastuullisuus korostuu, kun mediayritykset joutuvat toimimaan yhä monimutkaisemmassa toimintaympäristössä. LUT-kauppakorkeakoulussa tutkitaan, kuinka mediatalot voivat tehdä vastuullista liiketoimintaa ja millaisia haasteita se aiheuttaa mediatalojen sisäisen organisoinnin kannalta.

Keskustelun polarisoituminen, mustavalkoisuus, valeuutiset, vihapuhe.

Suomalaiset mediayritykset joutuvat työskentelemään yhä monimutkaisemmassa maailmassa keskenään ristiriitaisten paineiden alla. Median perinteinen rooli tiedon portinvartijana ja vallan vahtikoirana on haastettu. Erilaisten äänten on aiempaa helpompi päästä kuuluviin.
Epäily perinteistä mediaa kohtaan on kasvanut. Samalla huoli mediatalojen toimintalogiikasta, läpinäkyvyydestä ja yksityisyydensuojan säilyttämisestä on lisääntynyt.

Kuinka mediatalot voivat tehdä vastuullista liiketoimintaa tällaisessa toimintaympäristössä?

Sitä selvittävät LUT-kauppakorkeakoulun tutkijat Paavo Ritala, Laura Olkkonen ja Päivi Maijanen-Kyläheiko. Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla -tutkimuksessa tutkitaan mediaorganisaatioita vastuullisen liiketoiminnan näkökulmasta.

Mediayrityksillä yhteiskunnallista valtaa

Mediayritykset ovat samaan aikaan sekä liiketoimintaa että yhteiskunnallisia toimijoita, joilla on yhteiskunnallista valtaa. Perinteisesti mediaa on tutkittu journalistisen etiikan näkökulmasta, esimerkiksi niin, millaista valtaa media käyttää, kun se nostaa tiettyjä aiheita keskusteluun.

"Median valta agendan määrittelijänä on osittain murtunut sosiaalisen median myötä. Tutkimuksessamme keskitymme siihen, millaista yritysvastuuta mediatalot toteuttavat omalla toiminnallaan tässä uudessa ympäristössä", kertoo tutkimushankkeen johtaja, professori Paavo Ritala LUT-kauppakorkeakoulusta.

Liiketoiminnan näkökulmasta mediaorganisaatioita on tutkittu Suomessa vain vähän. Perinteisesti mediataloissa on haluttu pitää sisällöntekijät ja liiketoiminta-ajattelu mahdollisimman etäällä toisistaan. Käytännössä liiketoiminnallisten paineiden alla monissa mediayrityksissä tämä ei ole kuitenkaan enää täysin mahdollista.

"Kyseessä on yksinkertaistava ajatus. Toimituksissa mietitään jatkuvasti, mitä sisältöjä tehdään millekin yleisölle ja miten tieto tarjoillaan. Se on liiketoimintaa", Ritala sanoo.

Paavo Ritala

Vastuullisen toiminnan rooli korostuu

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda kokonaiskuva taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävistä medialiiketoiminnan malleista sekä arvioida näiden potentiaalia ja haasteita mediaorganisaatioiden sisäisen organisoinnin näkökulmasta.

"Mediakentän myllerryksessä vastuullisen toiminnan rooli korostuu. Uusi toimintaympäristö haastaa olemassa olevia yrityksiä ja luo mahdollisuuksia uusille toimintatavoille", Ritala kertoo.

Tutkimus jakaantuu kahteen osaan. Toisessa tutkitaan kestävien liiketoimintamallien eri kirjoa, ja toisessa syvennytään mediaorganisaatioiden sisäisiin jännitteisiin liiketoiminnallisina ja eettisinä toimijoina. Tutkimuskohteita ovat Yle, Alma Media, Sanoma, Keskisuomalainen, MustRead, Long Play, Kaskas media sekä Rapport.

Mediatalot edistämään rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua

Mutta mitä liiketoiminnan vastuullisuudella lopulta tarkoitetaan?

"Kyse on siitä, maksimoiko yritys vain omistajiensa voittoa, vai tuottaako se samalla toiminnallaan jotain muuta hyvää tai huonoa. Mediaa ei ole perinteisesti tarkasteltu tästä näkökulmasta", Ritala sanoo.

Mediatalojen liiketoiminnan onnistumisella on yhteiskunnallista merkitystä. Siksi se on aihe, jota pitää tutkia.

"Jos nykyiset mediatalot eivät pysty tekemään liiketoiminnastaan kannattavaa, toimintaa alkavat tehdä jotkut muut tahot, joita ei välttämättä sido journalistinen etiikka tai pyrkimys rakentavaan keskusteluun."

Kestävä liiketoiminta on sitä, että tehdään enemmän kuin yritysvastuun näkökulmasta on pakollista.

"Haluamme selvittää, miten mediayritykset voivat edistää rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua ja kuinka median rooli yhteiskunnassa voidaan pitää vakaana tulevaisuudessakin."

Helsingin Sanomain Säätiö myönsi 175 000 euron rahoituksen LUT-yliopiston kaksivuotiselle hankkeelle Mediaorganisaatiot ristiriitojen aikakaudella: Kohti kestäviä liiketoimintamalleja Suomen mediasektorilla.

Lisätiedot:

Paavo Ritala, professori, LUT-kauppakorkeakoulu
+358 40 833 5852, paavo.ritala(a)lut.fi, Twittter: @PaavoRitala

Laura Olkkonen, tutkijatohtori, LUT-kauppakorkeakoulu
+358 50 323 6310, laura.olkkonen(a)lut.fi, Twitter: @lauraolkkonen

Päivi Maijanen-Kyläheiko, tutkijatohtori, LUT-kauppakorkeakoulu
+358 40 138 0396, paivi.maijanen-kylaheiko(a)lut.fi, Twitter: @MaijanenPaivi

Lue myös: