Metallikaivosinvestointien systeemidynaaminen mallinnus ja reaalioptioanalyysi

Kaivosinvestointien kannattavuuteen vaikuttaa useita epävarmuuksia niiden elinkaaren aikana. Näistä tärkeimmät ovat metallimarkkinoiden kehitys ja projektien teknisen toteutuksen onnistuminen. Väitöskirjassa on rakennettu uusia kannattavuuden analysointityökaluja, joiden avulla pystytään huomioimaan paremmin kaivosteollisuuden epävarmuuksia ja niihin varautumista. Varautumistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kaivoksen väliaikainen sulkeminen tai tuotantosuunnitelman muutos, joiden käyttöä tutkitaan ajan suhteen muuttuvien markkinaolosuhteiden mukaan. Mallista johdetulla päätöksentekosäännöillä voidaan optimoida toimivien kaivosten käyttöä ja säästää sadoistatuhansista miljooniin euroihin vuositasolla toiminnan mittakaavasta riippuen. Toiseksi, aiempaa tarkempi epävarmuuksien mallinnus ja niihin varautuminen jo kaivosten suunnitteluvaiheessa vähentää virheinvestointien määrää. 

Diplomi-insinööri Jyrki Savolaisen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Analyzing the profitability of metal mining investments with system dynamic modeling and real option analysis (suom. Metallikaivosinvestointien systeemidynaaminen mallinnus ja reaalioptioanalyysi) tarkastetaan 17.12.2016 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology) salissa 2310. Vastaväittäjä toimii professori Yuri Lawryshyn Toronton yliopistosta, Kanadasta. Kustoksena toimii professori Mikael Collan Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 731. ISBN 978-952-335-040-3 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-041-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Jyrki Savolainen
Syntymävuosi ja -paikka: 1982, Kajaani
Kotikunta: Kajaani
Koulutus: DI, Tradenomi (YAMK)
Työsuhteet: Business Controller, Terrafame (ent. Talvivaara)

Lisätietoja:

Jyrki Savolainen, savoljyr@gmail.com