Mielenterveys- ja päihdehoito voidaan yhdistää tehokkaaksi palveluksi tuotantotalouden menetelmiä hyödyntäen

Teollisuudesta tutuilla prosessien mallintamisen ja kehittämisen työkaluilla voidaan ratkaista mielenterveys- ja päihdehoidon keskeisiä ongelmia, tehottomuutta ja pitkiä hoitojonoja. Lääketieteen lisensiaatti Juha Kemppisen tuotantotalouden alan väitöstutkimus osoittaa kliinisen päätöksentekojärjestelmän hyötyjä.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) akuutin mielenterveys- ja päihdevastaanoton ylilääkäri Juha Kemppinen teki työnsä ohella tuotantotalouden alaan kuuluvan väitöstutkimuksen LUT-yliopistossa.

Kemppisen tutkimus keskittyi mielenterveys- ja päihdehuollon potilaiden parempaan diagnosointiin, moniammatillisten hoitoprosessien selkeyttämiseen ja vakiointiin sekä kliinisen päätöksenteon ja hoidon laadun parantamiseen tietokonesovellusten avulla. Menetelminä hän sovelsi esimerkiksi teollisuudessa yleisesti käytettyjä prosessien ja prosessiorganisaatioiden kehittämisen työkaluja.

"Lähtötilanne tutkimuksessani oli monelta sosiaali- ja terveysalan hoitosektorilta tuttu: hoitoon ei pääse, yleisimpiäkään hoitoprosesseja ei ole mallinnettu tai työnkulkua kuvattu. Tehottomuutta oli valtavasti, jonot olivat pitkiä ja esimerkiksi lähetteitä käsiteltiin useita kertoja ennen kuin kukaan oli tavannut potilasta kertaakaan", kertoo Kemppinen.

EKSOTEessa vuonna 2010 perustetun uuden mielenterveys ja päihdehoidon poliklinikan pääprosesseina lähdettiin kehittämään aikuisten ADHD:n hoitoa, psykiatrista työkyvyn arviointia ja opioidikorvaushoitoa.

"Hoitoprosessit saatiin tuotantotalouden menetelmillä mallinnettua, ja mallinnukset tuotiin osaksi kliinisen päätöksentekojärjestelmän (clinical decision support system, CDSS) ohjelmistoa. Tämä softa toimi hoitotyöntekijöille tehokkaana näkymänä, josta näki yhdellä vilkaisulla mitä testejä tai tutkimuksia potilaille oli jo tehty", kertoo Kemppinen käytännön kokemuksista EKSOTEssa.

Kemppinen jatkaa, että integroidulla mielenterveys- ja päihdeklinikalla, niin kutsutussa MTPA-mallissa, jonoista päästiin käytännössä eroon.

"Lähetteiden poistaminen, uusi sähköinen ja kaikille työntekijöille avoin ajanvaraus sekä muutamat muut uudistukset ratkaisivat monta viheliäistä terveydenhuollon ongelmaa: jonot, tehottomuuden ja tietokatkokset. Näkisin, että malli on käytännössä sellaisenaan otettavissa käyttöön Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, muualla maailmassakin sopeutettuna."

Lääketieteen lisensiaatti Juha Kemppisen tuotantotalouden väitöskirja tarkistetaan LUT-yliopistolla perjantaina 13.11.2020 klo 12.

Väitöskirjan sähköinen versio LUT-yliopiston julkaisutietokannassa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-550-7

Lisätietoja:

Juha Kemppinen, 040-1993959, jhkmppnn@gmail.com

Lue seuraavaksi: