Mikro- ja nanoselluloosamateriaalit poistavat useita haitta-aineita vedestä samanaikaisesti

Mikro- ja nanoselluloosapohjaisilla aineilla voidaan poistaa samanaikaisesti useita vedessä olevia haitta-aineita. Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Vihreän Kemian laboratorion tutkimuksen mukaan mikro- ja nanoselluloosapohjaiset adsoprtiomateriaalit voivatkin tulevaisuudessa olla kilpailukykyisiä vaihtoehtoja nykyisille puhdistusmenetelmille.

Mikkelissä tehdyissä tutkimuksissa on osoitettu, että kyseisellä nanoselluloosapohjaisella komposiittimateriaalilla on mahdollista poistaa tehokkaasti ja samanaikaisesti haitallisia raskasmetalleja, kuten nikkeliä, kuparia, ja kadmiumia, sekä ravinteita, kuten fosfaatteja ja nitraatteja. Kromin osalta on päästy jopa 98 prosentin poistotehokkuuteen vesiliuoksesta. Myös sulfaattien sekä yleisesti pesuaineissa ja kosmetiikassa käytettyjen pinta-aktiivisten aineiden, poistosta vedestä on lupaavia tuloksia.

Tutkija Sanna Hokkasen mukaan materiaalien mahdollisuudet poistaa samanaikaisesti erilaisia epäpuhtauksia sekä niiden korkea poistotehokkuus ja ympäristöystävällisyys tekevät materiaaleista kilpailukykyisiä vaihtoehtoja nykyisille menetelmille.

Vihreän kemian laboratoriossa on tutkittu hydroksiapatiiti-nanoselluloosa yhdistelmämateriaalimateriaalin mahdollisuuksia poistaa haitta-aineita vedestä. Hydroksiapatiitti on kalsiumfosfaattiyhdiste, joka on muun muassa luuston ja hampaiden tärkein mineraalisuola. Valmistettu materiaali ei näin ollen sisällä ympäristölle haitallisia aineosia ja sen valmistusprosessi on yksinkertainen, vähän haitallisia tai kalliita kemikaaleja vaativa.

Suomi edustaa metsäteollisuuden alalla kehityksen kärkeä. Perinteisen paperi- ja puutuotannon lisäksi tutkijat kehittävät myös täysin uusia metsäteollisuuteen pohjautuvia tuotteita. Viime vuosien aikana kiinnostus on kohdistunut sekä Suomessa että maailmalla yhä enenevissä määrin mikro- ja nanoselluloosaan; niiden valmistamiseen, ominaisuuksien kehittämiseen ja uusien käyttökohteiden löytämiseen.

Puhtaan veden riittävyys on globaali haaste, joka tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Vesivarojen käyttötarpeet korostuvat ja edellyttävät vesitehokkuutta lisääviä ja veden kierrätykseen tarkoitettuja ratkaisuja, joita voidaan soveltaa yhdyskuntien ja teollisten vesien käyttöön. Vihreän kemian alalla on keskeinen rooli kehitettäessä uusia vaihtoehtoja veden kierrätykselle ja tehokkaammalle käytölle.

Lisätietoja:

Mika Sillanpää, professori, mika.sillanpaa@lut.fi, puh: +358 40 020 5215

Sanna Hokkanen, tutkija, sanna.hokkanen@lut.fi, puh: +358 400 894 011