Miten hallitus tukee kasvua? Kolme keinoa kasvun kiihdyttämiseen

Hyvä hallitus tuo yritykseen sparrausapua sekä täydentävää osaamista. Myös hallituksen jäsenten omat verkostot vievät yritystä eteenpäin kasvun tiellä.

Hyvä hallitus tukee yrityksen kasvua ja kehitystä sekä tuo yrittäjän ajatuksille kaikupohjaa.

"Hallitus kyseenalaistaa ratkaisuja positiivisella mielellä. Se myös katsoo isoa kuvaa, eikä yrittäjän tarvitse pitää kaikkea omassa mielessään", Tuuli Ikäheimonen sanoo.

LUT-yliopistolla tutkijatohtorina ja yrittäjyyden diplomi-insinööriohjelman johtajana työskentelevä Ikäheimonen on urallaan perehtynyt muun muassa yritysten omistajuuteen sekä hallitustyöhön.

Varsinkin kasvuyrityksissä arki on usein hektistä, ja yritystoiminnassa tapahtuu paljon nopealla syklillä. Samalla resurssit saattavat olla niukat. Se asettaa hallitustyölle tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi osaamisen suhteen. Hallituksella pitää olla näkemystä ja kokemusta yrityksen toiminnan luonteesta, ja sen on kyettävä ottamaan asioihin kantaa.

Ikäheimonen osallistui marraskuussa julkaistun Miten kasvuyrityksen hallitus voi edistää yrityksen kasvua? -tutkimuksen tekoon. Tutkimus on osa Boardman Grow´n kaksivuotista Kaaoksesta kasvuun -kehityshanketta, ja siinä kartoitettiin hallituksen tärkeimpiä keinoja luoda kasvun edellytyksiä.

Tutkimukseen osallistui 21 haastateltavaa 12 kasvuyrityksestä, joiden arjessa tukena on hallitus. Tutkimusta rahoitti Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Tuuli Ikäheimonen avaa tutkimuksen pohjalta, millä konkreettisilla keinoilla hallitus voi tukea yritystä kasvussa.

1. Sparraus vie eteenpäin

Yrittäjien vastauksissa korostui erityisesti sparrauksen tärkeys.

"Usein toimitusjohtaja on aika yksin, eikä hänellä välttämättä ole keskustelukumppania, jonka kanssa asioita voisi jakaa", Ikäheimonen kertoo.

Varsinkin hallituksen puheenjohtaja on henkilö, jonka kanssa toimitusjohtaja voi sparrailla ja keskustella.

Hyötyjä tulee myös sitä kautta, että ulkopuolisen jäsenen on helpompi tarkastella yrityksen toimintaa puhtaasti liiketoiminnan näkökulmasta. He myös saattavat huomata kehityskohtia tai asioita, jotka ovat yrittäjälle itsestäänselviä.

Mukanaan hallituksen jäsenet tuovat myös uudenlaisia mielipiteitä ja näkemyksiä, jotka voivat auttaa yritystä toteuttamaan uuden kasvuloikan.

Keskeinen asia on strategian luomiseen osallistuminen. Kun kasvulle on asetettu tavoitteet, hallitus seuraa, että yritys myös menee niitä kohti.

"Toimitusjohtaja on yleensä kiinni päivittäisessä operatiivisessa toiminnassa. Silloin hallituksella ja erityisesti hallituksen puheenjohtajalla on keskeinen merkitys. He pitävät pinnalla pitkän tähtäimen tarkastelua".

Hallituksen tärkeä tehtävä on myös seurata yrityksen taloustilannetta. Ikäheimonen painottaa, että kyse ei ole toimitusjohtajan vahtimisesta, vaan ennemmin katsotaan, riittääkö rahoitus uuden kasvuaskeleen ottamiseen. Jos ei, hallitus pohtii, mitä sen toteuttaminen vaatisi.

2. Täsmäosaaminen luo valmiuksia kasvuloikkaan

Ikäheimonen kertoo, että hallituksen perustamista jarruttaa tyypillisesti pk-yrityksissä huoli kontrollin menetyksestä ja valvonnasta. Hallitustyössä on kuitenkin kyse siitä, että hallitus auttaa yritystä tarkastelemaan isoa kuvaa ja pysymään tavoitteissaan.

Yrittäjän on tärkeää miettiä rehellisesti, tuoko hallitus lisäarvoa yrityksen toimintaan.

"Jos ei itse ole yrittäjänä valmis kuuntelemaan ja ottamaan vastaan hallituksen ajatuksia, ei kannata tuhlata kenenkään aikaa. Tai jos ei näe, että hallitus pystyisi tarjoamaan jotain uutta, ei sitä kannata silloinkaan edistää".

Hyvä tapa kokeilla ulkopuolisen asiantuntijan toimintaa voi olla myös ulkopuolisen neuvonantajan hankkiminen.

Hallituksen tuoma lisäarvo tulee sitä kautta, että sen jäsenet voivat tuoda yritykseen sen kannalta tärkeää osaamista. Olennaista onkin kirkastaa tulevaisuuden suunta ja se, mitä se vaatii osaamiselta.

Varsinkin kasvuyrityksissä tarpeet voivat olla hyvin tarkkoja. Usein akuutteja kysymyksiä ovat kassanhallinta ja rahoituksen riittävyys. Ikäheimosen mukaan kasvuyrityksissä kaivattiin erityisesti rahoituksen ja strategiatyön osaajia. Myös asiakkuuksien hankkimiselle ja kehittämiseen liittyvälle osaamiselle oli tarvetta.

3. Verkostojen tärkeys

Kolmas tärkeä yrityksen kasvua tukeva keino ovat hallituksen jäsenten omat verkostot. Hallituksen jäsenillä voi olla kontakteja tai kokemusta, joista on apua yrityksen kehittämisessä. Verkostojen kautta yritykseen voidaan hankkia lisää osaamista, kumppanuuksia tai asiakkuuksia.

Ikäheimonen kannustaa hallituksen perustamista suunnittelevaa yrittäjää katsomaan myös omiin verkostoihinsa. Kasvuyritykset saattavat löytää uusia osaajia hallitukseensa esimerkiksi alan tapahtumista.

Myös Hyväksytty hallituksen jäsen -koulutuksen suorittaneet henkilöt voivat tuoda tukeaan yritykselle.

Juttu on julkaistu ensin Y-studion verkkosivulla täällä.

Lisätietoja:

Tuuli Ikäheimonen
etunimi.sukunimi@lut.fi
Twitter: @Tuumaija