Myrkyllinen syanidi korvattavissa kullan tuotannossa ympäristöystävällisemmällä tiosulfaatilla

Myrkyllinen syanidi on mahdollista korvata tiosulfaatilla kullan tuotannossa. Näin kullan tuotannon prosessista saadaan vähemmän myrkyllinen ja tehokkaampi. Tämä käy  ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Tutkimus osoittaa, että käyttämällä tiosulfaattia syanidin sijaan kemikaalien kulutus voidaan pitää vähäisenä ja prosessikemia on hallittavissa. Ongelmana on ollut erityisesti korkea kemikaalikulutus, vaikeasti hallittava prosessikemia ja kullan talteenottoon liittyvät haasteet. Tiosulfaattiliuotuksen tehokkuus korostuu etenkin tapauksissa, joissa raaka-aineen koostumus tekee syanidin käyttämisen taloudellisesti haastavaksi, kuten tapauksissa, joissa raaka-aine sisältää hiiltä tai kuparia.  

Tällä hetkellä kaivoksilla käytetään lähes yksinomaan syanidia kullan liuottamiseen hienoksi murskatusta rikasteesta. Syanidin käyttöön liittyy kuitenkin riskejä, jotka lisäävät painetta löytää vaihtoehtoisia menetelmiä ja aineita. Esimerkiksi syanidin käyttö kullantuotannossa kohtaa vastustusta jo siinä määrin, että se jarruttaa uusia kaivosprojekteja. Lisäksi EU:ssa syanidin kieltäminen on ollut myös esillä.

"Syanidi on myrkyllinen ja etenkin turvallisuuden kannalta tulisi aina pyrkiä korvaamaan myrkylliset kemikaalit vähemmän myrkyllisillä", sanoo nuorempi tutkija Matti Lampinen.

Näistä syistä johtuen, Lampinen esittääkin, että tiosulfaattiliuotus todennäköisesti aloittaa uuden aikakauden kullan tuotannossa.

Tiosulfaattiliuotusta on tutkittu jo kauan ja ensimmäinen teollisen mittakaavan tehdas tuottaa jo kultaa. Mutta se ei ole ainut tapa korvata syanidi kullantuotannossa. Maailmalla kehitetään muun muassa kloridipohjaisia menetelmiä tällä hetkellä laajasti. Tulevaisuudessa voisi siis olla useampia turvallisia vaihtoehtoja.

"Olen tällä hetkellä tutkijana projektissa, jossa kehitetään kloridipohjaista vaihtoehtoa kullan tuotantoon. Voinkin perustellusti sanoa, että olen syanidivapaiden menetelmien trailblazer", päättää Lampinen.   

DI Matti Lampisen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja Development of hydrometallurgical reactor leaching for recovery of zinc and gold (Hydrometallurgisen reaktoriliuotuksen kehittäminen sinkin ja kullan talteenotossa) tarkastetaan 16.12.2016 klo 12.00 LUT:n salissa 4301-4302. Vastaväittäjä toimii tohtori Justin Salminen Boliden Kokkola Oy:stä. Kustoksena toimii professori Tuomas Koiranen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 732. ISBN 978-952-335-042-7 Ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoittessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-043-4. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Matti Lampinen

Syntymävuosi ja -paikka: 1982, Imatra

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, 2009, LUT

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Matti Lampinen, +358 50 5770977, Matti.Lampinen@lut.fi