Neo-Carbon Energy luo tulevaisuuden päästöttömän energiajärjestelmän

Neo-Carbon Energy luo täysin uutta energiajärjestelmää, jossa energia on päästötöntä, halpaa ja riippumatonta. Sen tavoitteena on tuottaa visio pääasiassa aurinkoon ja tuuleen perustuvan päästöttömän energiajärjestelmän tarpeista ja järjestelmän liiketoiminnallisista mahdollisuuksista sekä yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Projekti pyrkii saamaan Suomen teollisuuden paalupaikalle tulevaisuuden energiajärjestelmän kehityksessä. Projektissa kehitetään muun muassa sähköverkkoon kytkettyä laajamittaista energiavarastointia ja sen integrointia muihin energiasektoreihin sekä ratkaistaan aurinko- ja tuulienergian epätasainen tuotanto.

Kotitalouksilla voi tulevaisuudessa olla merkittävä osuus sähköenergian tuottamisessa yleiseen verkkoon. Ne voivat myydä omaa tuotantoaan ja ostaa sen esimerkiksi auton polttoaineena takaisin käyttöönsä. Tällainen energiantuotanto hajautuu nykyistä pienempiin yksiköihin, kun kotitaloudetkin toimisivat energiantuottajina.

Muutos edellyttää paitsi uudenlaisten energian varastointiteknologioiden ja palvelujen myös energialiiketoimintaan liittyvän lainsäädännön, energiamarkkinoiden ja uusien liiketoimintaketjujen luomista. Suomen lainsäädäntö ei ota vielä huomioon tarpeita, joita uudet energiamuodot, niihin liittyvä jakelu ja varastointi sekä esimerkiksi kotitalouksien tai yksityishenkilöiden aurinko- ja tuulienergialla tekemä kaupankäynti synnyttävät.

Aurinko ja tuuli ratkaisevassa asemassa

Hankkeen tutkimustulokset osoittavat jo nyt, että täysin uusiutuviin energiamuotoihin perustuva energiajärjestelmä on taloudellisesti kannattava lähitulevaisuudessa. Koillis-Aasian, ja erityisesti Kiinan, on kannattavaa siirtyä kokonaan uusiutuvaan energiajärjestelmään 5−10 vuoden sisällä, sillä aurinkosähkön hinta tippuu puoleen nykyisestä vuoteen 2025−2030 mennessä.

Vastaavanlainen mallinnus tehtiin hankkeen puitteissa myös Suomelle. Tutkimustulokset osoittavat, että täysin uusiutuvaan energiaan perustuva energiajärjestelmä on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto Suomelle vuonna 2050. Tämä tarkoittaa, että omavarainen, uusiutuvaan energiaan perustuva järjestelmä on Suomessa kilpailukykyinen vaihtoehto muiden rinnalla.

Hanke kuuluu Tekesin rahoittamiin strategisiin tutkimusavauksiin. Strategiset tutkimusavaukset ovat visionäärisiä tutkimushankkeita, joiden tuloksien odotetaan luovan merkittävää osaamista ja uusia kasvualoja Suomeen. Yritysten näkemys tulosten hyödyntämisestä on osa hankkeen toteutusta alusta alkaen.

 

Neo-Carbon Energy:

  • Toistaiseksi Suomen suurin uusiutuvan energian hanke
  • Tekesin strateginen avaus
  • Kesto: 2014-2019
  • Budjetti: 14 M€
  • 3 suomalaista tutkimuspartneria: Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT, Teknologian tutkimuskeskus VTT, ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus
  • 16 teollisuuden partneria
  • 3 kansalaisjärjestöpartneria
  • 5 kansainvälistä partneria
  • Lisätietoja: www.neocarbonenergy.fi
  • Seuraa: @neocarbonenergy

Lisätietoja:

Jarmo Partanen, Johtaja, LUT School of Energy Systems, +358 40 5066564, jarmo.partanen@lut.fi

 

Lue lisää hankkeen tutkimustuloksista:

Skenaario vuodelle 2050: uusiutuvan energian järjestelmästä kannattava vaihtoehto Suomelle

Aurinko- ja tuulivoima ovat tulevaisuudessa halvimmat energiamuodot