Nokia hävisi älypuhelinkisassa koska se ei onnistunut johtamaan alustapohjaista tuotantoa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöskirjan mukaan taloudellisen suoritus- ja kilpailukyvyn säilyttäminen niin sanotuilla alustapohjaisilla markkinoilla on haastavaa, koska ne riippuvat alustanhaltijan kyvystä koordinoida kolmannen osapuolen tekijöitä, kuten ohjelmistokehittäjiä.

Alustapohjaisilla markkinoilla eri toimijoiden päätökset, liittyen esimerkiksi alustan ja kolmannen osapuolien tuotteiden hinnoitteluun ja laatuun, riippuvat monimutkaisilla tavoilla toisistaan. Tällaisten järjestelmien dynamiikkaa ei ole mielekästä mallintaa analyyttisesti, koska se edellyttää voimakkaita oletuksia toimijoiden käyttäytymisestä. Yksi keskeisimmistä oletuksista kirjallisuudessa on esimerkiksi se, että markkinaosapuolet osaisivat ennakoida toistensa päätösten strategiset vaikutukset. Näiden oletusten kumoaminen johtaa väistämättä siihen, että alustapohjaisten markkinoiden toiminnan mallintaminen edellyttää simulaatiomenetelmien käyttöä, kuten väitöstutkimuksessa on tehty

"Atari on hyvä esimerkki alustojen ja kolmannen osapuolien kehitystyön välisestä monimutkaisesta suhteesta. Atari antoi pelikehittäjille vapaat kädet siinä toivossa, että ne kehittäisivät enemmän pelejä alustalle. Niin kävi, mutta samalla kilpailu pelikehittäjien välillä räjähti käsiin ja pelien laatu kärsi niin paljon, että kuluttajat hylkäsivät alustan ja täten Atarin myynti ja sitä myöten koko USA:n videopelikonsolimarkkina romahtivat 80-luvun puolessa välissä," kuvailee tutkimuksen tehnyt Pontus Huotari.

Tästä johtuen nykyiset pelikonsolivalmistajat kuten Sony (PlayStation) ja Microsoft (Xbox), tai muut alustayritykset, kuten Apple (iOS), koordinoivat tuotantoa erilaisin keinoin, kuten tuottamalla omaa sisältöä kolmannen osapuolen sisällön lisäksi ja säännöstelemällä tuotantoa.

Huotarin mukaan tutkimuksen tulokset osaltaan selittävät miksei Suomessa synny kansainvälisesti menestyviä alustoja. Huotarin mukaan Nokia on tästä hyvä esimerkki.  

Nokia on alustafirma, joka yritti aggressiivisesti kasvattaa kolmannen osapuolen sovellusvalikoimaansa Microsoftin kanssa. Tämä strategia kuitenkin johtaa siihen, että yritys ei panosta sovellusten laadunhallintaan. Tällöin alusta, jolla on jo määräävä markkina-asema käyttäjä- ja sovellusmäärillä mitattuna (Android), säilyttää kilpailuetunsa. Samaan aikaan kuitenkin Apple tekee enemmän voittoa iOS-laitteillaan ja -alustallaan kuin kaikki muut Android-älypuhelinvalmistajat yhteensä, vaikka Androidilla on iOS:ää enemmän käyttäjiä ja sovelluksia.

"Applen iOS:n menestys onkin seurausta tehokkaasta kolmannen osapuolten sovellusten laadunvalvonnasta, sillä laatutietoiset kuluttajat ovat lojaaleja Applelle. Nokia ja Microsoft panostivat siis liikaa sovellusten määrän kasvattamiseen niiden laadun kustannuksella", Huotari selittää.

Diplomi-insinööri Pontus Huotarin tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Strategic interaction in platform-based markets: An agent-based simulation approach (Strateginen interaktio aluspohjaisilla markkinoilla) tarkastetaan 14.8.2017 klo 12 LUT:n ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimii apulaisprofessori Carmelo Cennamo Bocconin yliopistosta, Italiasta. Kustoksena toimii professori Paavo Ritala Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 754. ISBN 978-952-335-103-5 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-104-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Pontus Huotari

Syntymävuosi ja -paikka: 1989, Lappeenranta

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, tuotantotalous, LUT, 2009-2013

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2013-

Lisätietoja:

Pontus Huotari, pontus.huotari@lut.fi, +358 (0)50 3868622