Odotetusti hakijoita LUT:n DI-ohjelmaan Turussa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) Turussa käynnistyvään DI-ohjelmaan tuli 243 hakemusta. Kone- ja sähkötekniikan DI-ohjelman (MEC&ELEC) hakuaika päättyi perjantaina 29.9. Valinnan tulokset julkaistaan 9. lokakuuta, ja koulutus käynnistyy 27. lokakuuta. Aloituspaikkoja nyt alkavassa koulutuksessa on 40.

"Olemme tyytyväisiä hakijamäärään, saamme varmasti laadukkaan ryhmän tulevia diplomi-insinöörejä", sanoo LUT:n rehtori Juha-Matti Saksa.

Opetus toteutetaan joustavasti lähi-, monimuoto- ja verkko-opetuksena opiskelijan tarpeet huomioiden. Joustavasta toteutustavasta johtuen opiskelu soveltuu työn ohessa suoritettavaksi. Turussa järjestettävän maisterikoulutuksen vetovoimaisuus on samalla tasolla LUT:n muihin vastaaviin monimuotoisiin ohjelmiin verrattuna.

"Monimuotoisesti rakennettu ohjelma näyttää vastaavan hyvin opiskelijoiden tarpeisiin ja on varmasti entistä vahvempi suunta tulevaisuudessa", Saksa toteaa.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa sähkö- ja konetekniikan diplomi-insinöörejä erityisesti suomalaisen meri- ja autoteollisuuden sekä näiden alihankkijoiden tarpeisiin. Koulutusohjelma on osa Suomen tekniikan alan yhteistyöyliopiston tarjontaa (Finnish Institute of Technology, FITech). FITech tukee Suomen innovaatiokapasiteetin kehittämistä nivomalla toimintaansa korkealuokkaista yliopistokoulutus-, tutkimus- sekä innovaatiotoimintaa yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyönä.

Ohjelma on tarkoitettu kone- ja sähkötekniikan tai niitä lähellä olevien alojen AMK-insinööreille sekä yliopistotasoisen kandidaattitutkinnon suorittaneille, jotka haluavat syventää omaa osaamistaan ja parantaa mahdollisuuksiaan työmarkkinoilla suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon. Ohjelma antaa valmistuville opiskelijoille hyvät valmiudet työskennellä myös kansainvälisessä ja globaalissa työympäristössä.

Lisätietoja:

Rehtori Juha-Matti Saksa, 0400 166659, juha-matti.saksa@lut.fi