Ohjelmistoyritykset eivät hallitse teknistä velkaa riittävän tehokkaasti

Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan tekninen velka on jokapäiväinen ilmiö ohjelmistoprojekteissa. Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan ohjelmistoja tuottavat yritykset eivät aina ymmärrä teknisen velan hallinnan ja takaisinmaksun tärkeyttä.

Tutkimuksessa käy ilmi, että ohjelmoijat, ohjelmistosuunnittelijat ja ohjelmistoarkkitehdit toivoisivat enemmän aikaa teknisen velan takaisinmaksuun. Tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista tyypillisesti liiketoiminnallisista syistä, kuten kovista aikataulupaineista johtuen.

Tekninen velka on ilmiö ohjelmistotuotannossa, joka tiedostetaan, mutta mistä ei juurikaan puhuta.

"Teknisen velan seuranta ja sen takaisinmaksusta keskustelu pitäisi olla kuitenkin jokaisen ohjelmistoyrityksen tavoitteena, koska se voi edesauttaa laadukkaamman ohjelmiston kehittämistä, sekä ehkäistä korkeita kustannuksia tulevaisuudessa," painottaa tutkimuksen tehnyt diplomi-insinööri Jesse Yli-Huumo.

Yli-Huumo loi tutkimuksessaan työkalun teknisen velan hallintaan. Hallintatyökalu sisältää useita eri aktiviteetteja, joiden käyttöönotolla voidaan parantaa teknisen velan näkyvyyttä ja hallittavuutta. Näitä aktiviteetteja ovat muun muassa teknisen velan tunnistus, dokumentointi, seuranta, mittaaminen, ehkäiseminen, priorisointi, takaisinmaksu ja kommunikointi.

"Tekninen velka ja sen hallinta ei ole ainoastaan ohjelmoijien tehtävä, vaan siihen liittyy myös paljon hallinnollisia ja liiketoiminnallisia näkökulmia."

Tekninen velka kuvaa ilmiötä, jossa parhaimman mahdollisen ratkaisun sijasta käytetään koodia, joka on helpompi ja nopeampi toteuttaa lyhyellä aikavälillä. Teknisen velan avulla yritykset voivat tehdä strategisia päätöksiä sekä nopeuttaa ja aikaistaa tarvittavia ohjelmistojulkaisuja. Samalla ne kuitenkin synnyttävät haasteen, jos otettua velkaa ei makseta takaisin. Liian suuri määrä teknistä velkaa ohjelmistossa voi synnyttää yrityksille haasteita etenkin ohjelmiston laadun ja ohjelmistotuotannon tuottavuuden suhteen.

Diplomi-insinööri Jesse Yli-Huumon ohjelmistotuotannon alaan kuuluva väitöskirja The role of technical debt in software development (Teknisen velan rooli ohjelmistotuotannossa) tarkastetaan 15.6.2017 klo 12 LUT:n salissa 2310. Vastaväittäjä toimii Associate Professor Carolyn Seaman, Marylandin yliopistosta Yhdysvalloista. Kustoksena toimii professori Kari Smolander Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 741. ISBN 978-952-335-070-0 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-071-7. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Jesse Yli-Huumo

Syntymävuosi ja -paikka: 1988, Nurmo

Kotikunta: Espoo

Koulutus: Diplomi-insinööri, 2014, LUT

Työsuhteet: Aalto yliopisto, projektipäällikkö, tutkija, 2016- ; LUT, nuorempi tutkija, 2014-2016

Lisätietoja:

Jesse Yli-Huumo, diplomi-insinööri, +358408210488, jesse.yli-huumo@aalto.fi