Oma ympäristöpolitiikka Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle

LUT on julkaissut oman ympäristöpolitiikkansa. Ympäristöpolitiikka sitouttaa organisaation ylläpitämään ja kehittämään ympäristöasioidensa johtamista sekä henkilöstönsä tietotaitoa ympäristöasioissa.

Ympäristöpolitiikkansa mukaisesti LUT sitoutuu ottamaan ympäristövastuun huomioon kaikessa toiminnassaan sekä hyödyntämään poikkitieteellistä tutkimus- ja opetustoimintaansa ympäristökuormituksensa pienentämiseksi.

"Ympäristöpolitiikka on kivijalka, jolle rakennamme ympäristöjärjestelmämme", kuvailee yliopiston ympäristöpäällikkö Kati Koikkalainen.

Ympäristöjärjestelmän avulla LUT seuraa ja mittaa toimintansa ympäristövaikutuksia ja asettaa toiminnalle ympäristön suojeluun liittyviä toimenpideohjelmia. Green Campus -toimintamalli on konkreettinen esimerkki toiminnasta, jolla yliopisto edistää ympäristön hyvinvointia tutkimuksen ja koulutuksen avulla. 

"Ympäristöpolitiikkamme on osoitus siitä, että olemme vahvasti sitoutuneet kantamaan vastuumme kaikessa toiminnassamme sekä viemään eteenpäin ainutlaatuista Green Campusta sekä opetus- ja tutkimusympäristönä että ajattelu- ja toimintatapana", toteaa yliopiston rehtori Ilkka Pöyhönen.

Ympäristöasioiden huomioiminen ja hallinta ovat LUT:ssa osa organisaation johtamis- ja kehittämistoimintaa, jonka tueksi yliopisto rakentaa parhaillaan 14 001 -standardin mukaista ympäristöjärjestelmää.

"Ympäristöpolitiikan laadintaan on osallistunut koko yliopiston johto ja työryhmissä on ollut edustettuina opiskelijat. Vastuu ympäristöasioiden huomioimisesta osana työtehtäviä kuuluu kaikille yliopiston työntekijöille", toteaa Koikkalainen.

Ympäristöpolitiikan ja toimenpiteiden vaikuttavuutta arvioidaan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ympäristöjärjestelmä sertifioidaan keväällä 2014.

Tutustu LUT:n ympäristöpolitiikkaan.

Lisätietoja

Ympäristöpäällikkö Kati Koikkalainen, p. 040 584 2793, kati.koikkalainen@lut.fi