Osakeyhtiön ostolla kilpailuetua osuuskunnalle

Osuuskuntamuotoiset yritykset voivat vastata kilpailuun ja luoda kasvua ja kilpailuetua itselleen ostamalla toisella toimialalla toimivan osakeyhtiömuotoisen yrityksen ja yhdistämällä sen osaksi omaa toimintaansa. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöskirjassa, jossa analysoitiin yhtä suurimmista Suomessa tehdyistä yrityskaupoista: osuustoiminnallisen osuuspankkien omistaman OKO Pankin enemmistöosuuden ostamista sijoittajaomisteisesta vakuutusyhtiö Pohjolasta.

Tutkimuksen tulosten mukaan toisen, eri yhtiömuotoisen yrityksen ostopäätöksen taustalla ovat osuustoiminnallisen yrityksen perustarkoitus, maantieteellisesti rajattu toimialue, mahdollisuus kasvaa ja kehittyä tällaisilla markkinoilla. Näistä lähtökohdista käsin osakeyhtiön ostolla saavutettu laajentuminen toiselle toimialalle ja sen kautta saatava kasvu ja kilpailukyky voivat olla ainoa käytettävissä oleva väline osuustoiminnalliselle yritykselle kasvaa, kehittyä, kilpailla ja suojata itseään kilpailijoitaan vastaan sekä tuottaa lisähyötyjä omistajilleen ja asiakkailleen. Toisin kuin osakeyhtiö, osuustoiminnallinen yritys ei voi siirtää toimintaansa yrityksen näkökulmasta katsoen paremmille markkinoille, sillä sen perustarkoitus on tuottaa palveluita ja tuotteita omistajilleen ja asiakkailleen kilpailukykyiseen hintaan toimialueellaan.

Yrityskaupan kautta osuustoiminnalliset yritykset voivat säilyttää paikallisen toimintansa kilpailussa kansainvälisiä tai digitaalisia kilpailijoitaan vastaan luomalla palvelukeskittymiä palveluista, joita on vaikea tuottaa muutoin kuin paikallisen toiminnan kautta. Tällaisia palvelukeskittymiä voivat olla muun muassa pankki-, vakuutus-, terveys-, kodin- ja kiinteistönhoito-, ja turvallisuuspalvelut. Tätä kautta myös osuustoiminnallisen yrityksen asiakas voi saada hyötyä, mitä osuustoimintayrityksen kilpailijat eivät pysty tarjoamaan.

Kauppatieteiden maisteri Saila Rosaksen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Co-operative acquisitions – the contextual factors and challenges for co-operatives when acquiring an investor-owned firm (Osuustoiminnalliset yrityskaupat – osuustoimintayrityksen taustatekijät ja haasteet osakeyhtiömuotoisen yrityksen ostossa) tarkastetaan 15.12.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1381. Vastaväittäjä toimii professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Iiro Jussila LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 672. ISBN 978-952-265-878-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-879-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi, sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Saila Rosas

Syntymävuosi ja -paikka: 1962 Lappajärvi

Kotikunta: Lapinjärvi

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2002

Työsuhteet (viimeisin): Länsi-Kymen Osuuspankki, toimistopäällikkö, 1989 – 1995; Pankinjohtaja 1995-; Toimitusjohtajan sijainen 2001-

Lisätietoja:

Saila Rosas, puh 0400-657160, saila.rosas@op.fi