Pakkausten suunnittelulla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään

Pakkauksen osuus elintarvikkeen kokonaisympäristövaikutuksista on yleensä hyvin pieni (1-12 %). Jo pienellä ruokahävikkimäärällä aiheutetaan suuremmat ympäristövaikutukset kuin mitä pakkaus itsessään tuottaa koko elinkaarta tarkasteltaessa. Siksi onkin tärkeää, että pakkaussuunnittelussa sekä elintarvikepakkauksia arvioitaessa kiinnitetään entistä enemmän huomiota pakkauksen kykyyn pienentää ruokahävikkiä, todetaan DI Kaisa Grönmanin väitöskirjatutkimuksessa.

Jatkuvasti kasvava väestömäärä tuottaa haasteita ruokahuollollemme, joka jo nyt kangertelee syöttääkseen maapallon asukkaat.  Hävikiksi päätyvä ruoka vain syventää tätä ongelmaa, sen lisäksi turhaan tuotettu ruoka aiheuttaa taloudellisia menetyksiä ja tarpeettomia ympäristövaikutuksia. Ruokahävikin syyt ja keinot sen vähentämiseen ovat moninaiset, mutta tässä väitöstutkimuksessa on keskitytty pakkauksen mahdollisuuksiin pienentää ruokahävikkiä.

Elintarvikepakkauksen avulla voidaan pienentää ruokahävikkiä, kun se mahdollistaa tuotteen säilymisen ja suojauksen sekä tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön. Tutkimuksessa on laadittu kriteeristö kestävän kehityksen mukaiselle elintarvikepakkaukselle, jossa korostetaan niitä vaatimuksia, joilla voidaan vähentää ruokahävikkiä pakkaamisen avulla. Työssä esitetään päätöksentekopuu, jolla voidaan paremmin integroida kestävän kehityksen vaatimukset – ja ruokahävikkinäkökulma – perinteiseen pakkaussuunnitteluprosessiin.

Jotta pakkaussuunnittelun onnistumista voidaan arvioida, tarvitaan erilaisia menetelmiä mittaamaan niin pakkaukseen liittyviä ympäristövaikutuksia kuin sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Tässä ympäristötekniikan alaan liittyvässä työssä pureudutaan eniten ympäristövaikutuksiin, ja esitetään suosituksia elinkaariarvioinnin (LCA) tekemiseen elintarvikepakkauksille.  "Pakkausta suunniteltaessa ja arvioitaessa tärkeintä on ottaa huomioon sekä pakkaus että itse elintarvike ja tarkastella tästä kombinaatiosta syntyvää ruokahävikkiä", Grönman tiivistää.

Diplomi-insinööri Kaisa Grönmanin väitöskirja Importance of considering food waste in the development of sustainable food packaging systems (Ruokahävikin merkitys kestävän kehityksen mukaisten elintarvikepakkausten kehittämisessä) tarkastetaan 19.12.2013 klo 12 salissa 1381. Vastaväittäjänä toimii TkT Teija Aarnio, liiketoiminnan kehityspäällikkö, Paperinkeräys Oy, ja kustoksena professori Risto Soukka.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 559, ISBN 978-952-265-534-9, ISBN 978-952-265-535-6 (PDF), ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-535-6. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi


Väittelijän henkilötietoja:

Kaisa Grönman
Syntynyt  1983 Miehikkälässä
Kotikunta Lappeenranta
Ylioppilastutkinto 2002, Vehkalahden lukio
Insinöörin tutkinto (amk) 2006, Lahden ammattikorkeakoulu
Diplomi-insinöörin tutkinto 2009, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2009-

Lisätietoja:

Kaisa Grönman, +358 40 584 5895, kaisa.gronman@lut.fi