Palvelukeskeinen arkkitehtuuri osaksi liiketoiminnan suunnittelua

Yhä useammin liiketoimintamallit pohjautuvat tietoon ja toistuvien tehtävien automatisointiin, jotka yhdessä mahdollistavat aikaisempaa tehokkaammat ja nopeammat toimintatavat yrityksille. Palvelukeskeinen arkkitehtuuri puolestaan mahdollistaa tällaisten toistuvien tehtävien määrittelyn ja toteuttamisen ohjelmistotuotannon keinoin.
 
Ville Alkkiomäki on väitöskirjassaan kehittänyt menetelmiä liiketoimintalähtöiseen palveluarkkitehtuurin määrittelyyn ja kartoittanut tällä arkkitehtuurilla toteutettujen palveluiden uudelleenkäyttöä yrityksissä. Hän on havainnut, että palveluiden uudelleenkäyttö liittyy yritystasolla pääsääntöisesti liiketoimintatiedon jakamiseen yrityksen sisällä ja sen kumppaneiden kesken.
 
Työssä analysoidaan palveluiden ja liiketoimintatiedon uudelleenkäytön keskinäistä roolia yrityksissä ja havaitaan näiden kahden liittyvän eri tavalla yrityksen liiketoimintamalliin. Tämän havainnon pohjalta on kehitetty menetelmä, jolla liiketoimintamallia voidaan käyttää pohjana palvelukeskeisen arkkitehtuurin määrittelyssä.
 
Diplomi-insinööri Ville Alkkiomäen ohjelmistotuotannon alaan kuuluva väitöskirja Role of service and data reuse in enterprises tarkastetaan 29.10.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology) salissa 1382. Vastaväittäjä toimii professori Samuli Pekkola Tampereen teknillisestä yliopistosta. Kustoksena toimii professori Kari Smolander Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.
 
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 662. ISBN 978-952-265-853-1 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-854-8. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi, sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.
 
Tietoja väittelijästä
 
Nimi: Ville Alkkiomäki
Syntymävuosi ja -paikka: 1976 Turku
Koulutus: DI, tietotekniikka
Työsuhteet: TeliaSonera Corporation 1997-2005, Itella Corporation 2005-2011, Wärtsilä Corporation, 2011-

Lisätietoja

Ville Alkkiomäki, ville.alkkiomaki@lut.fi