Perheomistaja luo listayhtiölle arvoa pitkäjänteisesti ja vastuullisesti

Perheyhteisö listayhtiön omistajana ei sovi toimintansa osalta siihen muottiin, jota sijoittajaomistajalle tyypillisesti valetaan niin tieteellisissä kuin yhteiskunnallisissakin keskusteluissa. Perhe kollektiivisena omistajana muodostaa sosiaalisen rakenteen, joka toiminnallaan pyrkii kohti sellaisia päämääriä ja tavoitteita, jotka hyödyttävät sekä perhettä, pörssiyritystä, sen sidosryhmiä että yhteiskuntaa laajemmin. Tuore Noora Rantasen väitöstutkimus tuo uutta tietoa siitä, mitkä tekijät voivat selittää suoriutumiseroja listattujen yritysten välillä perheyritysten hyväksi.

Tutkimuksen mukaan perhe omistajana on tarvittaessa valmis joustamaan omista tarpeistaan yrityksen ja sidosryhmiensä hyväksi. Perhe ottaa yrityksestä ja sen sidosryhmistä henkilökohtaista vastuuta. Perheomistajuus voidaankin nähdä edullisena liiketoimintamallina ja kestävän kehityksen saavuttamisen välineenä listayhtiöissä, myös epävarmoissa taloustilanteissa.

Toisin kuin spekulatiivinen sijoittajaomistaja, omistajaperheet eivät vaihda sijoituksen kohdetta osakekurssien muutosten mukaan, vaan he sitoutuvat sitkeästi omistajuuteen yli ajanjaksojen ja sukupolvien. Vahva sitoutuminen johtuu vahvasta historiallis-kulttuurillisiin tekijöihin perustuvasta perhe- ja yritystaustasta, normatiivisesta paineesta ja tunnesiteestä yritykseen.  

"Perhe on parhaimmillaan motivoitunut, vastuullinen, päämäärätietoinen, olennaista osaamista omaava ja aktiivisesti näitä ominaisuuksia yritykseen investoiva listayhtiön omistaja. Tällaista osaavaa omistajuutta yrityksen hyväksi käyttävä perhe saavuttaa helposti sidosryhmiensä luottamuksen", sanoo Rantanen.

Perheyritystä määrittävät perheen jäsenten keskinäiset, yritykseen kohdistuvat omistajuuden tunteet eikä niinkään laillis-taloudellinen omistajuus. Omistajuuden tunteet tuovat yritystoiminnassa kilpailukykyä ja -etua, sillä tämä niin sanottu psykologinen omistajuus johtaa erilaisiin tärkeisiin motivaatioihin, asenteisiin ja käytökseen perheen jäsenten parissa – sellaisiin, jotka edesauttavat yrityksen suoriutumista ja menestymistä.

KTM Noora Rantasen kauppatieteiden alaan kuuluva väitöskirja Family ownership - a source of sustainable success in listed firms (Perheomistajuus listayhtiön kestävän menestyksen tekijänä) tarkastetaan 18.12.2014 klo 12 LUT:n salissa 1383. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Matti Koiranen Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Iiro Jussila LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero  624. ISBN 978-952-265-731-2, ISBN 978-952-265-732-9 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirja julkaistaan LUT:n LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-732-9 Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi.

Väittelijän henkilötiedot:                                   

Nimi: Noora Rantanen
Syntymäaika ja -paikka: 13.11.1984, Tampere
Kotikunta: Lappeenranta
Koulutus: KTM, 2008, LUT; ylioppilas 2003, Tapiolan lukio
Työsuhteita: nuorempi tutkija, LUT, 2008-; tutkimusapulainen, LUT, 2007-2008,; harjoittelija strateginen HR ja osaamisen kehittäminen, Destia Oy, 2008

Lisätietoja:

Noora Rantanen, p. +358 45 633 5775, noora.rantanen@lut.fi