Pien-Saimaa puhtaaksi energiaa säästävällä pumpulla

Pien-Saimaan pohjoiset ja läntiset osat kärsivät vesistön rehevöitymisestä ja sinileväkukinnoista. Pien-Saimaa on matala ja osin eristynyt, ja veden vaihtuvuus siinä on hidasta. Veden laatu on heikon ja tyydyttävän välimaastossa. Ongelmaa helpotetaan pumppaamalla Suur-Saimaan vettä Pien-Saimaaseen. Lappeenrannan ja Taipalsaaren rajalle Kivisalmeen on rakennettu uusi pumppaamo, ja se tulee parantamaan nopeasti veden laatua Taipalsaarentien länsipuolella. Pumppaamon energiatehokas pumppu on suunniteltu LUT:ssa.

LUT Energialla suunniteltu pumppu siirtää suuret määrät vettä, ja se tuottaa vain sen verran nostokorkeutta kuin tarvitaan halutun virtauksen ylläpitämiseksi. Pumppu on suhteellisen halpa, ekologinen ja sen huollon tarve on erittäin vähäinen. Se kuluttaa sähköä vain noin 1/6 - 1/3 siitä, mitä lähinnä sopivat kaupalliset pumput kuluttavat.

Pumpun suunnittelijat professorit Jaakko Larjola ja Juha Pyrhönen kertovat, että pumpussa on mahdollisimman suuri juoksupyörän halkaisija, uudenlaiset siivet, oikaisusiivet, suoraveto ja kestomagneettitahtimoottori. "Moottoria syötetään taajuusmuuttujalla ja juoksupyörän siipikulmia voidaan säätää. Näin sähkönkulutus voidaan minimoida. Pumpun on toimittanut WP Waterpumps Oy. "

LUT Energian suunnitteleman uudentyyppisen pumpun lasketaan säästävän energiakuluja noin 30 000 euroa vuodessa verrattuna parhaaseen kaupalliseen vaihtoehtoon. "Lappeenrannan kaupunki on toiminut ennakkoluulottomasti ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto on tehnyt paljon ilmaista työtä hankkeessa. Toivomme, että suomalainen teollisuus hyödyntää uuden vientituotteen mahdollisuuksia - varsinkin kun pumput voidaan osittain valmistaa Lappeenrannassa."

Lappeenrannan kaupungin ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen kertoo, että pumpun valinnan ratkaisi energiatehokkuus. "Kilpailutuksessa painotimme juuri energiatehokkuutta, ja sillä perusteella valinta kohdistui LUT:n suunnittelemaan pumppuun. Kaupungilla on myös tavoitteena hankintamenettelyt, joilla voidaan edistää innovaatioita."

Räsänen painottaa, että Pien-Saimaa on arvokas Länsi-Saimaan kunnille. "Erityisesti taipalsaarelaiset sekä osa lappeenrantalaisista asuvat vesistön rannoilla ja näkevät siellä tapahtuvat muutokset. Lappeenrannan kaupunki käyttää myös Pien-Saimaasta saatua vettä Huhtiniemen vedenottamolla tekopohjaveden valmistukseen. Tätä vettä käyttää talousvetenä noin 40 000 asukasta. Pääosa Pien-Saimaan tilaa heikentävistä ravinteista tulee yksityisiltä alueilta, joko kiinteistöiltä tai maa- ja metsätalousalueilta. On alueen asukkaiden harteilla saadaanko vesistön tilaa parannettua pysyvästi vai ei. Pelkkä pumppaamo ei pysty tilaa parantamaan pysyvästi. Pumppaamo tuo tilanteeseen ensiavun."

Lisätietoja:

Professori Jaakko Larjola, puh. 040 505 3322, jaakko.larjola@lut.fi
Professori Juha Pyrhönen, puh. 040 571 1645, juha.pyrhonen@lut.fi
Ympäristöjohtaja Ilkka Räsänen, Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, puh. 05 615 4383, 0400 815 284, ilkka.rasanen@lappeenranta.fi