Pitkäjänteinen yhteistyö kunnossapitoverkostojen menestyksen edellytys

Yhä useammin tehtaan kunnossapito toteutetaan monen yrityksen toimesta ja tehtaan sisäisen kunnossapito-osaston lisäksi kunnossapidon kokonaisesta tai osittaisesta toteutuksesta vastaa esimerkiksi alkuperäinen laitevalmistaja ja kunnossapitopalveluihin erikoistunut yritys. Syntyneiden kunnossapitoverkostojen menestys ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys ja usein eri toimijoiden välillä ilmeneekin tyytymättömyyttä. Jos yrityksillä ei ole yhteistä päämäärää ja verkostoa ei johdeta aktiivisesti, voivat isot kunnossapitokokonaisuudet olla haasteellisia hallita. Lisäksi palveluissa on tärkeää ymmärtää, että arvo ja arvon luominen ovat laajempi käsite kuin lyhyen aikavälin euromääräinen tulos. Esimerkiksi kunnossapitopalveluissa yhteistyön luotettavuus, työ- sekä ympäristöturvallisuus, laatu ja toimijoiden ratkaisukyky vaikuttavat verkoston saavuttamaan kokonaisarvoon. Väitöskirjan tulokset osoittavat, että mitä laajempi kunnossapitopalvelukokonaisuus on kyseessä, sen kokonaisvaltaisemmin palvelun ja yhteistyön hyötyjä sekä riskejä tulisi tarkastella verkostotasolla. Toimintojen läpinäkyvyys, selkeät vastuut, yhteinen ymmärrys hyödyistä ja kustannuksista, sekä yhteinen päämäärä asiakkaiden, laite- ja palveluntoimittajien välillä ovat toimivien kunnossapitoverkostojen kulmakiviä. Nämä kaikki vaativat kehittyäkseen aikaa ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Mitä tiiviimpää verkostoyhteistyötä yritykset tavoittelevat sitä enemmän ei-rahallisten hyötyjen (esim. avoimuus) toteutumiseen tulisi kiinnittää huomiota.

Diplomi-insinööri Maaren Ali-Marttilan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja "Towards Successful Maintenance Service Networks – Capturing Different Value Creation Strategies" (Kohti menestyviä kunnossapitopalveluverkostoja) tarkastetaan 28.06.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2310. Vastaväittäjä toimii Doctor Maria Holgado Granados, Universty of Cambridge, UK. Kustoksena toimii professori Timo Kärri Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 748. ISBN 978-952-335-091-5 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-092-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Maaren Ali-Marttila

Syntymävuosi ja -paikka: 1989, Bissendorf (Saksa)

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, 2013, LUT

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, LUT, 2013-