Pk-yritysten monikansallistuminen entistä helpompaa

Vähäiset resurssit eivät ole este pk-yrityksille avata toimipisteitä ulkomaisilla markkinoilla. Näin osoittaa tuore Lappeenrannan teknillisen yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettava väitöskirja. Työkulttuurin muutos ja teknologian kehitys mahdollistavat toimipisteiden avaamisen yhdellä tai useammalla ulkomaisella markkina-alueella.

Tutkimuksen mukaan toimipisteiden avaaminen onnistuu pieninkin panostuksin, sillä yritykset hyödyntävät vuokrattavia jaettuja ja yhteisöllisiä työtiloja monikansallistumisen alkuvaiheessa. Vaikka käytännön työ tehdään useammista eri puolilla maailmaa sijaitsevista toimipisteistä, päivittäinen toiminnan koordinointi onnistuu joko ilmaisilla tai edullisilla web-pohjaisilla työkaluilla, joita käytetään sekä kommunikaatioon että toimipisteiden seurantaan.

Tutkimuksessa huomattiin, että uusien työpisteiden avaaminen ulkomaisilla markkinoilla tuo selkeitä hyötyjä pk-yrityksille. Yritykset ovat lähellä tärkeimpiä asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja käyttävät läheistä yhteistyösuhdetta oman toimintansa kehittämiseen ja kilpailuedun saavuttamiseen. Tämä ei kuitenkaan poista yritysten tärkeyttä omalle kotimaalleen, sillä pääosa työntekijöistä ja virallinen päätoimipiste ovat edelleen yrityksen kotimaassa. Pk-yrityksille ulkomaan toimintojen koordinointi voi olla helpompaa, koska ne ovat kooltaan pienempiä kuin suuryritykset ja kasvavat usein alusta alkaen tähän toimintamalliin.

Tutkimuksen tehnyt KTM Heini Vanninen kiinnittää myös huomiota yritysten saamiin julkisiin tukiin ja neuvontaan. Kansainvälistymisen tuki painottuu vahvasti vientiin ja muihin epäsuoriin kansainvälistymisen muotoihin, sekä lyhyisiin ulkomaan vierailuihin. Tämä voi rajoittaa yritysjohdon ajattelua kansainvälistymisen mahdollisuuksista.

Vannisen mukaan kansainvälistymisen tukemisessa olisi hyvä ottaa huomioon useita erilaisia mahdollisuuksia.

"Esimerkiksi Uusi-Seelanti tukee monikansallistumisesta kiinnostuneita pk-yrityksiään 'Kiwi-laskeutumisalustalla', joka on San Franciscossa sijaitseva yhteisöllinen työtila uusi-seelantilaisille yrityksille, jotka haluavat aloittaa toiminnan USA:ssa. Näillä yrityksillä on pääkonttori ja vahva perusta Uudessa-Seelannissa, mutta ne hyötyvät pitkäaikaisesta tai pysyvästä läsnäolosta myös toisella markkina-alueella."

KTM Heini Vannisen kauppatieteelliseen alaan kuuluva väitöskirja Micromultinationals - Antecedents, processes and outcomes of the multinationalization of small- and medium-sized firms (Monikansalliset pk-yritykset – Pk-yrityksien monikansallistumisen edellytykset, prosessit ja lopputulokset) tarkastetaan 06.10.2017 klo 12.00 IVH Kampuksen Suvorov-auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii professori Pavlos Dimitratos Glasgow'n yliopistosta, Skotlannista. Kustoksena toimii professori Olli Kuivalainen LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis – tutkimussarjassa numero 763. ISBN 978-952-335-126-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirjan voi ladata LUTPub-tietokannasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-127-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Heini Vanninen

Syntymävuosi ja -paikka: 1986, Anjalankoski

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri, LUT, 2005 - 2010

Työsuhteet: 2013–, Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja:

Heini Vanninen, 040-7232951, heini.vanninen@lut.fi