Professori Aki Mikkolalle opetuspalkinto

Tekniikan edistämissäätiö on myöntänyt LUT:n professorille Aki Mikkolalle Hyvä opettaja -tunnustuspalkinnon. Aki Mikkola toimii konetekniikan professorina LUT School of Energy Systemsissä. 

Säätiö toteaa, että Mikkola on arvostettu oman alansa osaaja ja aktiivinen tutkija, joka osaa tuoda uusimman tutkimustiedon luennoilla opiskelijoille ymmärrettävässä muodossa. Hän hyödyntää luennoilla digitaalista teknologiaa varmistaakseen opetettavien asiakokonaisuuksien ymmärtämisen. Luennot ovat katsottavissa reaaliaikaisesti etänä sekä myöhemmin videotallenteina.

Opiskelijoiden palautteessa korostuu kyky motivoida opiskelijoita yritysesittelyjen kautta, joissa oivalletaan kuinka opetettavia asioita hyödynnetään teollisuudessa.

LUT:n ylioppilaskunta on valinnut Aki Mikkolan opiskelijapalautteen perusteella parhaaksi luennoitsijaksi vuonna 2013. LUT valitsi hänet vuoden 2014 parhaaksi opettajaksi tekniikan alalla.

Tekniikan edistämiskeskus myönsi lisäksi nuoren tutkijan palkinnon tutkijatohtori Toni Björniselle Tampereen teknillisestä yliopistosta. Palkinnot ovat suuruudeltaan 15 000 euroa.