Professori Jukka Martikaisesta Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen kunniajäsen

Hitsaustekniikan professori Jukka Martikainen LUT:sta on valittu Suomen Hitsausteknillisen Yhdistyksen kunniajäseneksi no 15. Kunniajäsenyys myönnettiin Martikaiselle huomionosoituksena erittäin ansiokkaasta työstä hitsaustekniikan kehittämiseksi sekä ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi opetuksen, tutkimuksen, koulutuksen sekä paikallisosastotoiminnan alalla.

Kunniajäsenyyden myöntäminen on yhdistyksen korkein tunnustus jäsenelleen. Kunniajäsenelle annetaan tunnustukseksi yhdistyksen pöytästandaari varustettuna hopealaatalla sekä kunniakirjalla. Nämä kunniajäsenyyden symbolit luovutettiin Martikaiselle 15.4.2016 Lahdessa, Hitsaustekniikka-päivien yhteydessä.                 

Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys (SHY) on ammatillinen järjestö, joka vaikuttaa alan kehitykseen ja tunnettuvuuteen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. SHY palvelee alan asiantuntijoita tarjoamalla tietoa, palveluita sekä koulutusta. Lisäksi SHY jakaa suurelle yleisölle tietoa hitsausalasta ja pyrkii tekemään siitä houkuttelevan työuraansa suunnitteleville nuorille. SHY on Kansainvälisen hitsausjärjestö IIW:n (International Institute on Welding) jäsen.