Professori Kirsimarja Blomqvist valittu valtakunnallisen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmän varapuheenjohtajaksi

Valtiovarainministeriön asettama valtakunnallinen asiantuntijaryhmä pohtii muun muassa tekoälyn ja muiden kehittyvien teknologioiden tutkimuksen tulevaisuutta ja niiden sovellutusten yhteiskunnallisia seurauksia.

LUT-kauppakorkeakoulun tietojohtamisen professori Kirsimarja Blomqvist on valittu valtakunnallisen tekoälyn ja digitalisaation asiantuntijaryhmän vakituiseksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi.

Valtiovarainministeriön asettama valtakunnallinen asiantuntijaryhmä pohtii muun muassa tekoälyn ja muiden kehittyvien teknologioiden tutkimuksen tulevaisuutta ja niiden sovellutusten yhteiskunnallisia seurauksia. Ryhmän puheenjohtajana toimii Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila ja sen vakituisina jäseniä ovat Blomqvistin lisäksi Suomen tekoälykeskuksen (FCAI) varajohtaja sekä Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n johtaja Petri Myllymäki Helsingin yliopistosta ja professori Arto Laitinen Tampereen yliopistosta. Lisäksi asiantuntijaryhmään kuuluu useita vaihtuvia jäseniä.

"Tekoälyn ja digitalisaation hyödyntäminen yhteiskunnassa edellyttää systeemistä ymmärrystä ja vahvaa vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Toivon osaltani voivani edistää tutkijoiden, yritysten ja julkissektorin yhteistyötä tekoälyn ja digitalisaation tutkimuksessa ja soveltamisessa", Blomqvist sanoo.

"Vahvan teknologiatutkimuksen lisäksi yhteiskuntatieteillä on tärkeä rooli. Uskon vahvasti siihen, että yhdistämällä erilaista osaamista Suomessa voidaan ratkaista vaikeita ongelmia ja tarttua uusiin mahdollisuuksiin."

Kirsimarja Blomqvist työskentelee tietojohtamisen professorina LUT-kauppakorkeakoulussa. Blomqvist on tutkinut muun muassa digitalisaation mahdollistamia uusia organisoitumismuotoja sekä sitä, mikä on luottamuksen rooli tekoälyn kehittämisessä ja omaksumisessa.

Valtiovarainministeriön koko tiedote aiheesta on luettavissa valtionvarainministeriön sivuilta.

Lisätietoja:

Professori Kirsimarja Blomqvist, LUT-kauppakorkeakoulu
p. +358 407551693, kirsimarja.blomqvist@lut.fi @KirsimarjaB