Prosessiturvallisuuden tason arvioiminen Seveso-laitoksissa

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöskirjassa on vertailtu prosessiturvallisuuden tasoa ja käytäntöjä Euroopassa kolmen yrityksen vaarallisia kemikaaleja varastoivien ja käsittelevien teollisuuslaitosten välillä. Vertailututkimuksessa käytettiin viranomaisen Suomessa käyttämää arviointimenetelmää, jota tutkimuksen toisessa vaiheessa kehitettiin ja testattiin. Prosessiturvallisuuden käytännöissä havaittiin jonkun verran eroavaisuuksia, mutta turvallisuden taso ei kohteissa paljon vaihdellut. Arviointimenetelmän kehitetty versio antaa laitoksille ja viranomaisille enemmän ja yksityiskohtaisempaa tietoa, mutta mallia tulee kuitenkin vielä jatkokehittää ennen sen mahdollista käyttöönottoa valvontaviranomaisessa.

Diplomi-insinööri Kaisa Kotisalon tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja "Assessment of process safety performance in Seveso establishments" (Prosessiturvallisuuden tason arvioiminen Seveso-laitoksissa) tarkastetaan 16.12.2016 klo 12.00 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 2310. Vastaväittäjä toimii dosentti Erkki Yrjänheikki Oulun yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Heikki Laitinen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 722. ISBN 978-952-335-014-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Kaisa Kotisalo

Syntymävuosi ja -paikka: 1978 Mikkeli

Kotikunta: Tuusula

Koulutus: LUT: Ympäristötekniikan DI, 2006; Mikkelin AMK: ympäristötekniikan insinööri (AMK), 2003

Työsuhteet: OP Vakuutus Oy, riskienhallintapäällikkö 2012-, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes, ylitarkastaja 2007-2011

Lisätietoja:

Kaisa Kotisalo, kaisa.kotisalo@gmail.com