Realistisia ratkaisuja kehittyvien maiden jätehuoltoon

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) on kehitetty ratkaisuja yhdyskuntasekajätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen Kiinan Hangzhoussa ja Brasilian São Paulossa.

Kahdessa LUT:n tutkimuksessa etsittiin realistisia kehittämisvaihtoehtoja yhdyskuntasekajätteen käsittelyyn ja hyödyntämiseen sekä mallinnettiin niistä tehtyjä skenaarioita elinkaariarviointia (LCA) käyttäen. Tutkimuksen tuottaman systeemisen osaamisen avulla jätehuoltojärjestelmiä voidaan kehittää nykyistä ekologisemmiksi.

Elinkaarimallinnus lisää jätehuollon systeemistä osaamista ja tuottaa tietoa esimerkiksi jätehuoltojärjestelmien ympäristövaikutuksista sekä eri vaihtoehtojen kustannuksista yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi.

"Hangzhoussa vertailimme nykyistä yhdyskuntasekajätteen arinapolttoa vaihtoehtoiseen tapaan, jossa sekajätteestä tehdään ensin kierrätyspolttoainetta ja sen jälkeen poltetaan leijukerroskattilassa. Vertailu tehtiin ympäristövaikutusten näkökulmasta. Tulosten perusteella kasvihuonekaasupäästöjä sekä rehevöittäviä ja happamoittavia päästöjä voidaan vähentää vaihtoehtoisella ratkaisulla merkittävästi", kertoo professori Mika Horttanainen.

São Paulossa tutkimuksen lähtökohdat yllättivät tutkimusryhmän.

"Kaatopaikka koetaan edelleen hyväksi ja jopa kestäväksi tavaksi käsitellä jätteet. Jätteen käsittelytapaan ei juuri kiinnitetä huomiota, ja esimerkiksi jätteenpolttoa jopa vastustetaan. Suurimpana haasteena tällä hetkellä on toimivan jätteenkeräyksen järjestäminen. Tämä tullee kuitenkin lähivuosina muuttumaan, kun tila jätteiden loppusijoittamiseen vähenee, ja aletaan pohtia muita tapoja jätteiden käsittelyyn. São Paulon vierailu sai minut todella ymmärtämään toimivan jätehuollon merkityksen yhteiskunnalle", kertoo väitöskirjatutkimustaan aiheesta tekevä Miia Liikanen.

Tutkimukset lisäsivät ymmärrystä jätehuollon globaaleista haasteista.

"Kiinassa yhdyskuntajätteen määrä on lisääntynyt merkittävästi talouskasvun myötä. Jätehuollon kysymykset kiinnostavat, ja kysyntä kestäville yhdyskuntajätteen käsittelyratkaisuille kasvaa lähivuosina. São Paulossa haasteet ovat toistaiseksi toimivan jätteidenkeruujärjestelmän rakentamisessa, mutta painopiste tulee jollakin aikavälillä sielläkin siirtymään jätteenkäsittelyn kestäviin ratkaisuihin", kertoo tutkimuksia LUT:lla koordinoinut tutkijatohtori Jouni Havukainen.

LUT:n tutkimukset olivat osa kansallista ARVI-tutkimusohjelmaa. ARVI-ohjelma keräsi alan merkittävät suomalaiset teknologia- ja palveluyritykset sekä tutkimuslaitokset ensimmäistä kertaa yhteisten tutkimuskysymysten äärelle. LUT:n kumppaneina ARVI-ohjelmassa olivat suomalaiset BMH Technology Oy ja Valmet Oyj.

Lähes kolme vuotta kestänyt tutkimusohjelma Materiaalien arvovirrat eli ARVI päättyi vuoden 2016 lopussa. Ohjelmaan osallistui 22 yritystä ja 10 tutkimuslaitosta. Tutkimuksen kokonaisarvo oli noin 10 miljoonaa euroa, josta yritykset rahoittivat 35 prosenttia, julkiset tutkimuslaitokset 15 prosenttia sekä Tekes 50 prosenttia. ARVI-ohjelman loppuraportti http://arvifinalreport.fi/

Lisätietoja:

Professori Mika Horttanainen, p. 040 848 5850, Mika.Horttanainen@lut.fi