Reitti kohti kampusten hiilinegatiivisuutta tarkentuu hiilitasetta täsmentämällä

LUT on asettanut tavoitteekseen toimia kampuksillaan hiilinegatiivisesti jo vuonna 2024. Toiminnan hiilitase täsmentyy pala kerrallaan tarkentuvan tiedonkeruun ja tiedon louhintaan rakennetun data-alustan avulla.

Aurinkovoimala LUT-yliopiston katolla

LUT-yliopisto aloitti vuoden 2019 lopussa matkan kohti kunnianhimoista tavoitetta toimia hiilinegatiivisesti kampuksillaan Lappeenrannassa ja Lahdessa. Alkuvaiheen konkreettisina toimenpiteinä on muun muassa rakennettu data-alusta, joka yhdistää nykyisen ja tulevaisuudessa lisättävän mittaustiedon Lappeenrannan kampuksen eri toiminnoista.

"Ensimmäinen kierros hiilitaseen määrittämisessä on nyt tehty. Käytännössä kaikki olemassa oleva, helpohkosti saatava mittaustieto on nyt koottu yhteen. Nyt pystymme määrittämään uuden tiedon tarpeet", kuvaa Mika Luoranen kestävyystieteen tutkimusryhmästä.

Tavoitteena on, että kaikkea kulutusta ja siitä seuraavia päästöjä ohjataan tietoon perustuen pienemmäksi ennusteilla ja älykkäällä reaaliaikaisella ohjauksella, ei pelkästään historiatietoon pohjautuen.

Reaaliaikaisuuden ja älykkyyden lisääminen on tärkeää päästöjen hillitsemisessä

Mika Luoranen, tutkijaopettaja

"Reaaliaikaisuuden ja älykkyyden lisääminen on tärkeää päästöjen hillitsemisessä. Teemme juuri nyt työtä sen eteen, että kaikki talotekniset mittaukset saadaan ajettua data-alustalle. Data-alusta ja mittausdatan analysointi mahdollistavat sen, että voimme kehittää uusia algoritmejä energiankäytön ja sisäilman laadun hallintaan. Näitä voimme sitten tarjota kiinteistönomistajalle (Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, SYK) työkaluiksi kiinteistöjen päivittäiseen ohjaukseen", kertoo Luoranen.

Yliopistoyhteisön jäsenten, opiskelijoiden ja henkilökunnan, liikkuminen on esimerkki osa-alueesta, josta tällä hetkellä tiedetään vain suuntaa antavasti.

"Näemme kyllä ruudun tarkkuudella parkkipaikkojen käyttöasteen, mutta se on vain osa kokonaisuutta. Päivittäistä liikkumista tulee selvittää monipuolisesti, ja toteutamme tähän tiedontarpeeseen kyselyn yhteisölle", Luoranen kertoo esimerkkinä projektitiimin tulevista toimenpiteistä.

Uusi tutkija mukaan tiimiin

Luoranen, professori Risto Soukka sekä projektin vastuullinen johtaja, professori Mika Horttanainen, saivat kevättalvella projektitiimiinsä uuden jäsenen. Juuri ennen koronakriisiä Lappeenrantaan muuttanut puolalainen Aleksandra Woszczek on ollut mukana samantyylisessä kampusprojektissa Norjan Trondheimissa.

Nuorempi tutkija Aleksandra Wosczczek

Woszczek suoritti Trondheimissa, Norwegian University of Science and Technologyssa (NTNU), maisterin tutkintonsa ja sai opinnäytetyöhönsä aiheen yliopiston kampusten kestävyyden ja energiatehokkuuden kehitysprojektista.

"Se oli mielenkiintoista. NTNU:lla on monta kampusta, ja tuolloin oli käynnissä yhden kokonaan uuden kampuksen rakentaminen. Työni liittyi siihen, kuinka vanhojen ja uuden kampuksen kokonaisuutta rakennettiin energiatehokkaaksi", kertoo Woszczek.

Pohjoismaiden luontoon ja mielenmaisemaan ihastunut Woszczek on työskennellyt Norjan lisäksi jo aiemminkin Suomessa, kausityöntekijänä Ylläksellä. Woszczek aloittelee uraa tutkijana ja suunnittelee viipyvänsä Lappeenrannassa pitkään. Toiveissa on väitöstutkimus yliopiston kestävästä kehityksestä.

"Työskentelin jonkin aikaa yrityspuolella, mutta aloin aktiivisesti tavoitella uraa tutkijana. Tutkimuksen tekemisessä minua kiehtoo tietty vapaus, ja yliopistojen iso merkitys kestävyysmuutoksessa."

Moni Luorasen aiemmin mainitsema toimenpide tiedon täsmentämiseksi on käytännössä Woszczekin työsarkaa. Samalla ensimmäinen vuosi tutkimusryhmässä on valmistautumista tohtoriopintoihin ja niihin vaadittavien esitietojen kartuttamista.

"Autan osaltani tarkentamaan hiilitaseen mittaamista, ja käsittelen paljon myös taloudellista tietoa, josta on apua kokonaispäästöjen ymmärtämiseen. Toivon, että LUT saavuttaa tavoitteensa, ja että itse kehityn tutkijana niin että voin tehdä väitöstutkimuksen LUTissa", päättää Woszczek.

Lisätietoja:

Mika Luoranen, tutkijaopettaja, +358 (0)40 515 3202, mika.luoranen@lut.fi
Aleksandra Woszczek, nuorempi tutkija, Aleksandra.Woszczek@lut.fi (englanniksi)

Lue seuraavaksi: