Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Lahden yksikössä on julkaistu raportti "Robotit innovaationa hyvinvointipalveluissa - Kysely kentän eri toimijoiden tarpeista, rooleista ja yhteistyöstä". Raportti on luettavissa täältä: https://bitly.com/2zFrPI9


Kyselyssä selvitettiin eri toimijoiden, kuten kuntien, yritysten ja hoiva-alan organisaatioiden näkemyksiä hyvinvointipalvelujen robotiikasta sekä rooleista ja yhteistyöstä robotiikan käyttöönotossa. Laajan valtakunnallisen kyselyn toteutti LUT Lahti keväällä 2017 osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa "Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus" (ROSE) -hanketta sekä LUT:n Smart Services for Digitalisation -tutkimusalustan toimintaa (DIGI-USER).

Lisätietoja: Helinä Melkas, professori, 040 588 1400, helina.melkas@lut.fi
ROSE-hankkeen nettisivut: http://roseproject.aalto.fi/fi/