Robottien käyttö hyvinvointipalveluissa lisääntyy. Mitä kokemuksia käytöstä on saatu, ja miltä tulevaisuus näyttää?


Kuva: Satu Pekkarinen


Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä on julkaistu 3 videota hoivarobotiikasta.Videot liittyvät hoivarobotin käyttöönottoon Lahdessa ja siitä tehtyyn tutkimukseen.

 Video 1: Työtoverina hoivarobotti https://youtu.be/hakPY00PqHw
Tällä videolla Marja Hietanen kertoo palvelutalon asiakkaiden ja henkilöstön kokemuksia Zora-palvelurobotin käytöstä.

Video 2: Hankitaanko hoivarobotti https://youtu.be/QLuLEXQit-Q
Tällä videolla Eija Kakko kertoo kuntatoimijan kokemuksia robottiteknologiahankinnoista.

Video 3: Lahti katsoo hyvinvointiteknologian tulevaisuuteen https://youtu.be/BOTctk51uQw
Tällä videolla Ismo Rautiainen tuo johtamisen näkökulman hyvinvointiteknologian nykyisyyteen ja tulevaisuuteen.

Videot on tuotettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston Lahden yksikössä osana Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanketta (ROSE; rahoittaja: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto) sekä Smart Services for Digitalisation -tutkimusalustaa (DIGI-USER).

Lisätietoja: Helinä Melkas, helina.melkas(at)lut.fi
_________________________________

The use of robots in welfare services is increasing. What experiences have been gained, and what does the future look like?

Three videos on care robotics have been published at Lappeenranta University of Technology, Lahti Unit.  The videos concern the introduction and use of a care robot in the City of Lahti and research related to that.

The videos are subtitled in English.

Video 1: Care robots as co-workers https://youtu.be/hakPY00PqHw
In this video, Marja Hietanen tells about experiences of care home customers and personnel concerning the use of Zora robot.

Video 2: Should we get a care robot? https://youtu.be/QLuLEXQit-Q
In this video, Eija Kakko tells about municipal sector experiences in procurement of robot technology.

Video 3: Lahti is looking to the future of wellbeing technology https://youtu.be/BOTctk51uQw
In this video, Ismo Rautiainen looks into the present and future of wellbeing technology from the perspective of management.

The videos have been produced at Lappeenranta University of Technology, Lahti Unit, as part of the project "Robots and the future of welfare services" (ROSE; funder: Academy of Finland, Strategic Research Council) as well as LUT Research Platform on Smart Services for Digitalisation (DIGI-USER).

More information: Helinä Melkas, helina.melkas(at)lut.fi