Sähkön jälleenmyyjä hyötyy hajautetuista energiaresursseista

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöskirjassa on kehitetty menetelmä hajautettujen energiaresurssien käytön tehostamiseen osana sähkönmyyjän liiketoiminnan kannattavuuden parantamista lyhyellä aikavälillä. Tutkimuksen mukaan markkinalähtöinen kannattavuusoptimointi voi tuottaa sähkönmyyjälle merkittäviä taloudellisia hyötyjä.

Tutkimuksessa kehitetty menetelmä myös edesauttaa kuluttajien energiakustannusten pienentämistä. Lisäksi laajassa mittakaavassa toteutettuna menetelmä edistää tehokkaasti kysynnän joustoa. Tämä puolestaan vähentää suuripäästöisen ja kalliin säätö- ja huipputehotuotannon tarvetta sekä tasaa sähkön hinnavaihteluita, leikaten ennen kaikkea korkeita hintapiikkejä sähkömarkkinoilla.

Kehitetty menetelmä huomioi eri sähkömarkkinoiden tarjoamat vaihtelevat tuottomahdollisuudet sekä ohjauksiin liittyvät riskit, jolloin hajautettujen energiaresurssien käyttö voidaan kohdentaa eri sähkömarkkinapaikoille siten, että parhaat ansaintamahdollisuudet pystytään tehokkaasti hyödyntämään.

Tulevaisuudessa energia-alan toimintaympäristö tulee muuttumaan paljon. Hajautetut energiaresurssit lisääntyvät ja älykkäät sähköverkot kehittyvät. On odotettavissa, että samalla sähkön kulutuksen, tuotannon ja hinnan vaihtelut kasvavat. Sähkön myyjälle muutokset voivat mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja hyödyntämisen liiketoiminnassa. Tästä voi olla merkittäviä taloudellisia hyötyjä. Se kuitenkin edellyttää menetelmää, jolla hajautettujen energiaresurssien ohjauksia voidaan hyödyntää tehokkaasti sähkönmyyjän lyhyenaikavälin operoinnissa ja riskienhallinassa, jolloin niiden tarjoamat kokonaishyödyt pystytään maksimoimaan.

Diplomi-insinööri Petri Valtosen sähkötekniikan alaan kuuluva väitöskirja Distributed energy resources in an electricity retailer's short-term profit optimization (Hajautet energiaresurssit sähkön jälleenmyyjän lyhyen aikavälin kannattavuusoptimoinnissa) tarkastetaan 17.12.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjinä toimivat professori Matti Lehtonen Aalto yliopistosta ja emeritus professori Seppo Kärkkäinen Elektraflex Oy:stä. Kustoksena toimii professori Jarmo Partanen LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 681. ISBN 978-952-265-898-2, ISBN 978-952-265-899-9 (PDF) ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-899-9. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Petri Valtonen

Syntymävuosi ja -paikka: 1983, Punkaharju

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: Diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2009

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2009–2015

Lisätietoja:

Petri Valtonen, Petri.Valtonen@lut.fi, +358 40 741 0267