Sähkön yhteismarkkina tarvitsee lisää siirtoverkkoa

Sähkön siirtoverkon ruuhkautuminen vähentää tukkusähköhintojen tasoittumista pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Tällä on taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi sähkön käyttäjille. Tämä käy ilmi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Yhteisen sähkömarkkinan luomiseksi tarvitaan markkinamallien lisäksi riittävästi sähkön siirtoverkkoa. Historiallisesti siirtoverkot on suunniteltu kattamaan maiden sisäiset tarpeet, eikä maiden välisiä rajajohtoja välttämättä ole riittävästi yhteismarkkinan kannalta. Näin ollen uusia verkkoinvestointeja tarvitaan. Tällaiset suuret, rajat ylittävät siirtoverkkoinvestoinnit ovat kuitenkin usein vaativia toteuttaa, koska esimerkiksi lupaprosessit ovat hitaita ja investointikustannusten jakaminen voi olla epäselvää.

Diplomi-insinööri Mari Makkonen arvioi väitöksessään kriittisiä tekijöitä, jotka vaikuttavat siirtoverkkoinvestointien toteuttamiseen. Makkonen arvioi suunniteltujen mutta toteutumatta jääneiden siirtoverkkoinvestointien vaikutuksia sähkömarkkinoiden toimivuudelle. Makkonen tarkasteli työssään erityisesti pohjoismaisia sähkömarkkinoita erilaisten havainnollistavien esimerkkien kautta. Vastaavia haasteita siirtoverkkojen kehittämisessä on havaittu myös muualla Euroopassa.

Makkosen sähkötekniikan alalle kuuluva väitöskirja Cross-border transmission capacity development – Experiences from the Nordic electricity markets (Sähkön siirtoverkkojen kehittäminen – kokemuksia pohjoismaisilta sähkömarkkinoilta) tarkastetaan 21.8.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjä toimii TkT Matti Supponen, Euroopan komissio, Energian pääosasto, Belgia. Kustoksena toimii professori Satu Viljainen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 648. ISBN 978-952-265-817-3 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-818-0. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Mari Makkonen

Syntymävuosi ja -paikka: 1985, Loppi

Kotikunta: Lappeenranta

Koulutus: DI (2008) LUT

Työsuhteet: Nuorempi tutkija, LUT, 2008-2015.

 

Lisätietoja:

Mari Makkonen, 040-8362286, mari.makkonen@lut.fi