Saimaan ammattikorkeakoulu osaksi LUT-konsernia

Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Saimaan ammattikorkeakoulu tiivistävät yhteistyötään tavoitteena perustaa 1.1.2018 aloittava LUT-konserni, jonka osana toimii Saimaan ammattikorkeakoulu. Konsernilla tavoitellaan kansallisesti ja kansainvälisesti laadukasta, houkuttelevaa ja monipuolista korkeakoulukeskittymää, jossa hyödynnetään kampuksen koulutuksen ja tutkimuksen osaamista.

Korkeakoulut käynnistävät selvityksen konsernin muodostamisen edellyttämistä järjestelyistä, sen juridisesta muodosta ja omistusjärjestelyihin liittyvistä seikoista. Käytännössä muodostettavaan konserniin yhdistettäisiin molempien korkeakoulujen hallinto ja tukipalvelut. Samalla selvitetään kuinka opetuksen, hallinnon, tukitoimintojen ja tilojen resursseja voidaan käyttää tehokkaammin.

Koulutus ja tutkimus toteutetaan LUT Schooleissa ja schooleihin rinnastettavassa Saimia Collegessa. Kansainvälisesti tunnetussa college-mallissa ammattikorkeakoulun tyyppinen oppilaitos toimii yliopiston yhteydessä. LUT vastaa edelleen tieteellisestä tutkimuksesta ja yliopistotasoisesta korkeakoulutuksesta. Ammattikorkeakoulu tekee soveltavaa tutkimusta ja tarjoaa ammattikorkeakoulututkintoja. Molemmat korkeakoulut tuottavat edelleen heille annettujen tutkinto-oikeuksien mukaisia tutkintoja.

"Rakennamme oman tulevaisuutemme duaalimallin varaan. Tässä tilanteessa on parempi aktiivisesti itse luoda yhteistä tulevaisuutta, ettei muu ulkopuolinen taho päätä sitä puolestamme," toteaa LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö.  

"Saimaan ammattikorkeakoulun siirtyminen osaksi LUT-konsernia on luonnollinen jatkumo siinä kehityksessä, jossa olemme jo nyt yhdessä vahvistaneet korkeakoulukeskittymäämme. Saimia College osana LUT:tä vahvistaa ammattikorkeakoulutuksen asemaa alueellamme", sanoo Saimaan amk:n hallituksen puheenjohtaja Tuomas Telkkä.

LUT-Saimia integraatio vahvistaa Skinnarilan vetovoimaista kampusta, joka tuo alueelle elinvoimaa, synnyttää uutta liiketoimintaa, mahdollistaa älykkään monialaisuuden, lisää tarjontaa opiskelijoille ja tehostaa toimintaa.

Lisäksi korkeakoulut käynnistävät yhteisen kesäkoulun, joka tarjoaa kesäopiskelumahdollisuuden tutkinto-opiskelijoille. Se antaa myös kansainvälisille opiskelijoille mahdollisuuden tutustua kampuksen koulutustarjontaan.

LUT ja Saimaan amk ovat valtakunnallisesti olleet edelläkävijöitä korkeakoulujen välisen yhteistyön kehittämisessä. Skinnarilan kampuksella toimii yhteinen tiedekirjasto ja Kampusravintolat Oy. Lisäksi yhteisesti omistettu Green Campus Innovations kehittää tällä hetkellä koko kampuksen osaamiseen perustuvaa uutta yritystoimintaa. Myös tietohallinnossa ja hyvinvointipalveluissa on tehty yhteistyötä.

Lisätietoja:

Tuomo Rönkkö, LUT hallituksen puheenjohtaja, tuomo.ronkko@tejusa.fi, 050 387 6120

Tuomas Telkkä, Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen puheenjohtaja, 050 372 3397