Strategisen tutkimuksen uusi ohjelmajohtaja Helena Kahiluoto: puramme esteitä systeemisen kestävyysmuutoksen tieltä

Strategisen tutkimuksen neuvosto on valinnut LUT-yliopiston kestävyystieteen professorin Helena Kahiluodon strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajaksi. Kahiluodon tehtävänä on vahvistaa kahta korkeatasoista tieteellistä ohjelmakokonaisuutta, jotka ovat: FOOD - kohti kestävää, terveellistä ja ilmastoneutraalia ruokajärjestelmää sekä STEER - julkisen vallan muuttuva rooli ja yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuudet.

FOOD-kokonaisuus keskittyy ruokajärjestelmien kestävyyteen sekä terveellisyyteen, ja sisältää kolme konsortiota. JUST FOOD -konsortiossa tutkitaan reilua siirtymää hiilineutraaleihin ruokaketjuihin ja eriarvoisuuksien tunnistamista. MULTA-konsortiossa työ kohdistuu hiilen sidontaan maataloudessa ja ruokajärjestelmissä.

Kolmas konsortio, LEG4LIFE, keskittyy vaihtoehtoisiin proteiinilähteisiin, erityisesti kasviproteiinin ja palkokasvien hyödyntämiseen.

"Kestävä ruokajärjestelmä on sellainen, joka tuottaa planeetan kantokyvyn rajoissa hyvän ravitsemuksen kaikille maapallon ihmisille. Meillä olisi edelleenkin riittävästi ravintoa kaikille, jos se, tai sen tuotannon resurssit, jakautuisivat maapallolla tasaisemmin", Helena Kahiluoto kertoo.

Miten ohjata muutosta, entä hallita sitä?

Toinen Kahiluodon johtama strategisen tutkimuksen ohjelmakokonaisuus, STEER, tarkastelee yhteiskunnan ohjaamisen mahdollisuuksia. Siinäkin on kolme konsortiota.

ORSI tutkii muun muassa uusia hiilikaupan ja kiertotalouden kannustimia kaupunkikontekstissa. Konsortion ytimessä ovat julkisen hallinnan uudet muodot. SmartLand käsittelee kestävää kaupungistumista maankäytön keinoin. Kolmas konsortio, ETAIROS, liittyy tekoälyn etiikkaan ja tekoälyn hyödyntämiseen yhteiskunnan ohjauksessa.

Kahiluodon mukaan yhteiskunnan on ohjattava kohti kestävyysmuutosta. Taloudellisin kannustimin voidaan ohjata yritysten toimintaa ja tehdä muutoksista kaikille taloudellisesti mahdollisia, mutta kansalaisia motivoivat usein muutkin kuin taloudelliset tekijät. Esimerkiksi eettiset tai ympäristöarvot.

"STEER-ohjelman keskiössä on se, miten  voidaan edistää toivottua muutosta yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa demokratian keinoin sekä hallita omaehtoisesti tapahtuvan muutoksen, esimerkiksi tekoälyn kehityksen etiikkaa", Kahiluoto kertoo.

Tavoitteena päätöksentekoon päätyvä tutkittu tieto

Strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajuus on lisäarvon etsimistä tutkimushankkeiden ristipölytyksen ja vahvemman vaikuttavuuden keinoin. Kahiluodon suunnitelmissa on hakea johtamissaan ohjelmissa sellainen useita konsortioita yhdistävä tutkimuksellinen tietoaukko, jolla on vahva yhteiskunnallinen tilaus, ja jonka ratkomiseen tarvitaan yhteistyötä konsortioiden välillä.

Ohjelmajohtajan toinen fokus liittyy tutkimusprosessiin. Sellaiseen, joka ottaisi päätöksentekijät tiiviisti mukaan tiedon luomiseen alusta loppuun.

"Päättäjien sitoutumisen myötä tutkittu tieto voisi päätyä päätöksentekoon ilman epäluuloja. Tarvitsemme pelisääntöjä ja keinoja, jotka auttavat rakentamaan yhteistä ymmärrystä ja välttämään polarisoitunutta yhteiskunnallista keskustelua", Kahiluoto visioi.

Kahiluoto on innoissaan mielenkiintoisista ja ajankohtaisista tutkimusteemoista. Tarkoitus on edistää strategisen tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta kansainväliselläkin tasolla yhdessä muiden ohjelmajohtajien kanssa.

Myös systeemisen kestävyysmuutoksen aikaansaaminen edellyttää yhteistyötä.

"Monista isoista asioista, kuten hiilidioksidipäästöjen vähentämistarpeesta, on jo maiden välinen yksimielisyys ja tiedossa keinot, joilla parannus voitaisiin saavuttaa. Silti erilaiset muutoslukkiumat estävät keinojen käyttöönoton. Esteiden purkaminen ja innovaatiot edellyttävät monen toimijan yhteispeliä", Helena Kahiluoto summaa.

Strategisen tutkimuksen neuvosto tekee vuosittain esityksen valtioneuvostolle tutkimuksen painopisteistä. Tutustu vuonna 2019 käynnistyneen strategisen tutkimuksen ohjelmajohtajiin videoilla.

Lue myös: