Suomalais-venäläinen tutkijatiimi kehittää energiatehokkaita järjestelmiä arktisiin olosuhteisiin

LUT-yliopisto on käynnistänyt suomalais-venäläisen tutkimus- ja kehittämishankkeen, jossa luodaan uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiatehokkaita järjestelmiä arktisiin olosuhteisiin. Hanke on jatkoa LUTin aiemmalle tutkimustyölle, jossa kehitettiin arktisia materiaaleja.

Hankkeen tavoite on valmistaa suurlujuusteräksisiä rakenteita, jotka kestävät arktisia olosuhteita ja jopa -60 °C:n lämpötiloja. Hankkeen nimi on Uusiutuvaan energiaan pohjautuvat energiatehokkaat järjestelmät arktisiin olosuhteisiin (EFREA).

"Hankkeessa tutkitaan suurlujuusmateriaalien ja hitsausmenetelmien soveltuvuutta vaativiin arktisiin olosuhteisiin sekä materiaalien valintaa ja käyttöä," kertoo projektia johtava tutkijaopettaja Paul Kah LUT-yliopistosta.

Energiatehokkuus on tärkeä ominaisuus arktisessa teollisuudessa. "Energian jakeluongelmat ovat pohjoisilla alueilla yleisiä. Uusiutuvan energian toimittaminen alueille on kallista, ja fossiilisten polttoaineiden päästöt ja jätteet vahingoittavat arktista ympäristöä," toteaa hankkeeseen osallistuva professori Viktor Elistratov Pietarin polyteknillisestä yliopistosta. 

Hanke keskittyy erityisesti teräsrakenteissa, laivanrakennus- ja offshoreteollisuudessa sekä tuulivoimaloissa käytettävien hitsausmenetelmien kehittämiseen ja testaukseen. Tutkimuksessa sovelletaan uusinta teknologiaa muun muassa suurlujuusterästen hitsauksessa ja vedenalaisessa hitsauksessa.

"Hankkeemme hyödyntää laajaa suomalaista ja venäläistä tieteen ja tekniikan osaamista arktisten olosuhteiden teknologioiden kehittämiseksi. Kilpailukyky arktisen teollisuuden alalla vaatii kansainvälistä yhteistyötä," Kah toteaa.

LUTilla vankka kokemus vastaavista teollisuushankkeista

Marraskuun 2018 alussa käynnistynyt EFREA-hanke on jatkoa aikaisemmalle, menestyksekkäälle hankkeelle nimeltä Arktisten materiaalien kehittäminen 2012-2014 (Arctic Materials Development), joka sai EU:lta Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) rahoitusta. Hanke valittiin aikanaan parhaaksi ENPI-hankkeeksi, ja sen tulokset esiteltiin Finlandia-talolla vuonna 2015.

LUT-yliopisto ja pietarilainen Central Research Institute of Structural Materials (PROMETEY) toteuttivat hankkeen yhteystyössä. Hankkeeseen osallistuivat Suomesta myös Arctech Helsinki Shipyard Oy, Kemppi Oy ja Stalatube Oy.

EFREA-hanke

  • Uusiutuvaan energiaan pohjautuvat energiatehokkaat järjestelmät arktisiin olosuhteisiin (EFREA) -hanketta rahoittavat Suomi, Venäjä ja EU:n ulkorajayhteistyöohjelma European Neighbourhood Instrument (ENI) Cross-border Cooperation (CBC).
  • Hanke kestää kolme vuotta (1.11.2018 – 31.10.2021), ja sen budjetti on 1,35 miljoonaa euroa.
  • Hankkeessa tutkitaan hitsausprosesseja ja -menetelmiä, arktisiin olosuhteisiin tarkoitettuja materiaaleja, rakenteiden keventämistä, standardeja ja patentteja, pinnoitteita, materiaalia lisäävää valmistusta sekä korroosiota. 
  • Hankkeessa ovat mukana LUT-yliopiston lisäksi Pietarin polyteknillinen yliopisto (SPbPU), Central Research Institute of Structural Materials (PROMETEY), Kurtšatov-instituutti sekä teollisuusyrityksiä Pietarista.
  • https://www.efrea.info/

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Paul Kah, paul.kah@lut.fi
Erkki Veijalainen, erkki.veijalainen@lut.fi
Pavel Layus, pavel.layus@lut.fi