Suomalaisen kaasualan siirtymää kohti hiilivapaata tulevaisuutta valmistellaan yliopiston ja yritysten yhteistyöllä

Uusiutuvaan energiaan perustuva kaasutalous on keskeinen osa siirtymässä hiilivapaaseen energiajärjestelmään. Murroksen ytimessä ovat erityisesti maakaasun käyttöä haastava vety, sekä hiilidioksidin kierrätys ja kuljetusratkaisut synteettisten kaasujen valmistuksessa. 

Kuvituskuva, jossa aurinko- ja tuulivoimaloita

Kaasualan siirtymä kohti hiilivapaata tulevaisuutta ja siihen liittyvät investoinnit etenevät Euroopassa ja Yhdysvalloissa nopeasti. Maakaasu on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin, mutta siitäkin on luovuttava, jotta esimerkiksi EU:n alueella tavoitellut päästövähennykset on mahdollista saavuttaa.

Suomen pitkälti maakaasuun pohjautuva infrastruktuuri on myös väistämättömien muutosten edessä. Suomen siirtymää uudenlaiseen kaasutalouteen vauhditetaan valmisteluhankkeessa, jossa yritykset ja yliopistot muodostavat yhteistä kuvaa murroksen vaatimista tiedontarpeista ja investoinneista.

"Uusiutuvaan energiaan perustuva sähköistyminen mahdollistaa siirtymän päästöttömyyteen energiasektorin lisäksi myös teollisessa tuotannossa sekä liikenteessä. LUT-yliopiston asiantuntemuksella on ollut keskeinen asema sähköistymisen tiekartan laatimisessa, ja meille on luontevaa jatkaa tarkastelua mitä sähköistyminen tarkoittaa Suomen kaasusektorilla", sanoo Jarmo Partanen, LUT School of Energy Systems -yksikön dekaani. 

Partanen kuvaa maailmanlaajuisen kaasusektorin muuttavan täydellisesti muotoaan lähivuosikymmenien aikana.

"Maakaasun rooli esimerkiksi Keski-Euroopassa ja Venäjällä on edelleen keskeinen, mutta koko globaali kaasusektori on menossa uusiksi. Puhtaan sähkön saatavuus ja halpa hinta ovat keinoja päästä tästäkin fossiilisesta raaka-aineesta eroon."

Suomen osalta kaasutalouden kehityksessä haetaan ennen kaikkea asemaa vedestä valmistettavalle vedylle. Kokonaiskuvaa rakennetaan huomioimaan laajentuva kaasuvalikoima, ja antamaan vastauksia myös biokaasun rooliin kansallisella tasolla.

Business Finlandin rahoittamaa Preparing Finnish gas industry to meet the energy transition -projektia vetää LUT-yliopistossa Mari Tuomaala (TkT).

"On tärkeää, ettei Suomi jää infrastruktuurin kehittämisessä jälkijunaan. Meillä on jo yrityksiä, jotka ovat valinneet uusiutuvaan sähköön pohjautuvan energiatalouden strategiseksi suunnakseen, ja jotka panostavat esimerkiksi power-to-x-teknologioiden hyödyntämiseen. Näitä yrityksiä tulee tukea myös kaasualan tutkimuksella ja infrastruktuurin kehityksellä", sanoo Tuomaala.

Tuomaalalla on pitkä kokemus kaasualan liiketoiminnasta ja johtotehtävistä. Hän toiminut myös tutkijana maa-, bio- sekä uusiutuvien kaasujen tutkimuksessa Aalto-yliopistossa ja kansainvälisissä tutkimusverkostoissa. Alan tunteva ja vahvasti verkottunut Tuomaala uskoo voivansa vauhdittaa tutkimusyhteistyötä.

"Kokoamme alan toimijoita yhteen, ja muodostamme yhteisen käsityksen murroksesta ja tiedontarpeista. Tavoitteemme on, että tunnistamme ripeästi tutkimusaiheita, joista voisi käynnistyä alaa palveleva tutkimusohjelma."

Lisätietoja:

Mari Tuomaala, projektipäällikkö, LUT-yliopisto, 040-587 7256, mari.tuomaala@lut.fi

Lue seuraavaksi: