Suomen suurimman aurinkovoimalan rakennustyöt ovat alkaneet LUT:ssa

Lappeenrannan teknillisen yliopiston 220 kW:n aurinkovoimalan rakentaminen on aloitettu. Yliopiston kolmosrakennuksen katolle on asennettu alumiiniset tukitelineet 220 aurinkopaneelia varten ja asennustyöt ovat alkaneet.

Tasakatolle tulee yhteensä 50 kW aurinkovoimaa. Voimala vie katolta noin 300 neliötä tilaa. Paneelit asennetaan tukitelineiden päälle siten, että ne ovat etelään päin kallellaan. Tukirakenteita ei kiinnitetä kiinteästi kattoon, minkä vuoksi suhteellisen kevyet paneelit ja tukirakenteet tarvitsevat vahvistukseksi painoja, jottei tuuli pääse niitä liikuttelemaan. Lisäpainoksi saadaan Ylämaan Graniitilta hiottuja kivitason jäännöspalasia.

Paneelit rakenteineen tuovat katolle lisäpainoa 20−40 kiloa neliömetriä kohti. Mitään vahvistuksia kattorakenteet eivät ole paneelien takia tarvinneet. Ennen rakentamista tehdyt tarkat lujuuslaskelmat osoittivat, että kattorakenteet kestävät paneelien ja telineiden painon.

Valmis aurinkovoimala ei vaadi suuria huoltotoimia

Katolle tulevat aurinkopaneelit kytketään 17 paneelin sarjoiksi, kustakin sarjasta lähtee kaksi sähköjohtoa invertteriin, joka muuntaa tasavirran vaihtovirraksi ja invertteristä sähkö syötetään yliopiston normaaliin sähköverkkoon. Yhteen invertteriin kytketään kaksi sarjaa, joten katolle tulee näin ollen kuusi invertteriä. Kun kaikki paneelit eivät ole kiinni yhdessä invertterissä, vika yhdessä osassa voimalaa ei vaikuta muun voimalan toimintaan.

Aurinkovoimala ei vaadi suuria huoltotoimia. Vesisade ei tuo ongelmia, sillä vesi pääsee helposti valumaan katolta pois.

Talvella suuremmat lumikuormat pitää puhdistaa paneelien päältä pois, mutta ilman paneeleitakin tasakatolta pitäisi aika ajoin lumikuormaa tyhjentää. Lumi paneelien päällä vähentää toki sähköntuotantoa, mutta talvella paneelien sähköntuotto on muutenkin pimeyden takia vähäistä.

Autokatosten aurinkopaneeleista saadaan 108 kW sähköä

Parhaillaan rakennetaan myös perustuksia uusille autokatoksille, joihin tulee yhteensä noin 600 neliötä aurinkopaneeleita. Autokatosten noin 432 aurinkopaneelista saadaan 108 kW sähköä. Autokatoksiin tulee 80 autopaikkaa, katokset tulevat nykyisten parkkipaikkojen kohdalle yliopiston 6. rakennuksen viereen.

Tasakatolle tulevan, autokatoksiin rakennettavan ja jo aiemmin rakennetun kääntölaitteella varustetun voimalan sähkötuottoja seurataan kaikkia erikseen, niin että eri paikoissa ja eri tavalla asennettujen paneelien tuottoa voidaan vertailla.

LUT alkoi vajaa vuosi sitten valmistella Suomen suurimman aurinkovoimalan rakentamista. Nyt aloitettujen rakennustöitten jälkeen, suunnitellusta 220 kilowatin voimalasta jää tehtäväksi vielä 50 kW. Se osa valmistuu ensi vuoden puolella.

Yhteistyökumppaneina LUT:lla on ollut aurinkovoimalahankkeessa myös Saimaan ammattikorkeakoulu, joka on ollut mukana suunnittelussa sekä Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK), joka omistaa yliopiston rakennukset.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Marko Kasurinen, marko.kasurinen@lut.fi 040 683 1488
tutkijatohtori Antti Kosonen, antti.kosonen@lut.fi 040 833 7749