Suurella nopeudella pyörivät sähkökoneet vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (Lappeenranta University of Technology, LUT) uuden tutkimuksen mukaan suurella nopeudella pyörivät sähkökoneet voivat lisätä huomattavasti järjestelmän tehokkuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjen määrää useilla teollisuudenaloilla. Tekniikan käyttöönoton myötä voidaan hiilidioksidipäästöjä leikata niin energian tuotannossa kuin kulutuksessa.

Nikita Uzhegovin väitöskirjassa esitellään suurnopeussähkökoneen yhteyksiä, jotka mahdollistavat suuremmat pyörimisnopeudet, pienemmät häviöt ja kustannustehokkaan valmistuksen. Sähkökoneet tuottavat ja kuluttavat huomattavan osuuden kaikesta sähköenergiasta. Jopa pienellä tekniikan aikaansaamalla tehokkuuden parannuksella on suora kasvihuonekaasupäästöjä vähentävä vaikutus. Työkaluun suoraan kytketyt suurnopeussähkökoneet lisäävät järjestelmän kokonaistehokkuutta. Lisäksi koneen yhteyksissä on vähän osia, ja koneen valmistuksessa voidaan käyttää edullisia materiaaleja. Nämä piirteet ovat tärkeitä konevalmistajille.

Markkinat, joilla suurnopeuskoneet ovat osoittaneet hyödyllisyytensä, ovat viime vuosikymmenen aikana kasvaneet poikkeuksellisesti. Näihin markkinoihin kuuluvat esimerkiksi öljy- ja kaasukompressorit, lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointilaitteet sekä mikroturbiinit. Väitöskirjassa havainnollistettu suurnopeussähkökoneiden materiaalien valinta-analyysi takaa laitteen luotettavan toiminnan ja kustannuksiltaan alhaisen valmistuksen.

Diplomi-insinööri Nikita Uzhegovin sähkötekniikan alaan liittyvä väitöskirja tarkastetaan Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa 3. kesäkuuta klo 12 salissa 2310. Väitöskirjan aiheena on Design and Material Selection of High-Speed Rotating Electrical Machines (Suurella nopeudella pyörivien sähkökoneiden suunnittelu ja materiaalien valinta). Vastaväittäjinä toimivat professori Yujing Liu Chalmersin yliopistosta Ruotsista ja johtava tutkija Jenni Pippuri VTT Oy:stä. Kustoksena toimii professori Juha Pyrhönen LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 702. ISBN 978-952-265-965-1, ISBN 978-952-265-966-8 (PDF), ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi/

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Nikita Uzhegov

Syntymävuosi ja -paikka: 1989, Kashira, Venäjä

Keskiasteen koulutus: Diplomi- insinööri, LUT, 2012

Työsuhde: Nuorempi tutkija, LUT, 2012–; Perustaja, avainasiakasjohtaja, SpinDrive Oy, 2015–

Lisätietoja:

Nikita Uzhegov, +358 46 526 1394, n.uzhegov@gmail.com