Teknologiastrategioiden avoimuus parantaa kilpailukykyä kehittyvillä markkinoilla

Teknologiastrategioiden avoimuus, yritysten tuotekehitysyhteistyö ja verkottuminen on kriittistä erityisesti kehittyvien markkinoiden yrityksille, jotka haluavat kilpailla globaaleilla markkinoilla. Tämä käy ilmi tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tarkastettavassa väitöstutkimuksessa.

Diplomi-insinööri Pekka Torvinen tutki väitöskirjassaan erityisesti Venäjän valmistavaa teollisuutta, jossa vain harvat alat ovat pystyneet parantamaan kansainvälistä kilpailukykyään. Tutkimuksen mukaan yritykset voivat parantaa kilpailukykyään hyödyntämällä teknologiansiirtoa ja avoimia teknologiastrategioita. Nämä vaikuttavat positiivisesti yritysten tuotekehitysprosesseihin, innovaatiotoimintaan, kilpailukykyyn ja kansainväliseen verkostoitumiseen.

Avoimet teknologiastrategiat, kuten tuotekehitysyhteistyö, teknologioiden kaupallistaminen ja ulkopuolisten teknologioiden hankkiminen, auttavat yrityksiä kasvattamaan resurssejaan ja kehittämään tuotekehitystä nopeammin kuin pelkän sisäisen tutkimuksen ja kehitystoiminnan avulla. Toimiva sisäinen tutkimus- ja kehitystyö on kuitenkin edellytys näiden strategioiden toteutumiselle, koska sen avulla kasvavat kyvykkyydet, jotka lopulta mahdollistavat teknologioiden kaupallistamisen sekä hankkimisen yrityksen ulkopuolelta.  

Tällä hetkellä yritysten teknologiastrategiat ovat kokonaisuudessaan Venäjällä verrattain suljettuja, mutta avoimia strategioita hyödyntävät yritykset kokevat olevansa liiketoiminnassaan kannattavampia ja menestyvänsä kilpailijoitaan paremmin innovaatiotoiminnassaan.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että teknologiastrategioiden kehittäminen ja aktiivinen teknologiansiirto auttavat yrityksiä voittamaan haastavan liiketoimintaympäristön ja globaalin kilpailun asettamia haasteita. Kokonaisuudessaan nämä keinot auttavat valmistavaa teollisuutta tuomaan markkinoille uusia innovaatioita ja hyödyntämään sitä piilossa olevaa potentiaalia, jota erityisesti monilla suurten kehittyvien maiden yrityksillä on.

Diplomi-insinööri Pekka Torvisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Catching up with competitiveness in emerging markets – An analysis of the role of the firm's technology management strategies (Kilpailukyvyn saavuttaminen kehittyvillä markkinoilla – Yritysten teknologiastrategioiden rooli) tarkastetaan 15.04.2016 klo 12 LUT:n ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjänä toimii assistant professor Alexander Settles Rutgersin yliopistosta Yhdysvalloista. Kustoksena toimii professori Juha Väätänen LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 692. ISBN 978-952-265-938-5, ISBN 978-952-265-939-2 (PDF). Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-265-939-2. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa(at)aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.

 

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Pekka Torvinen

Syntymävuosi ja -paikka: 1986, Jyväskylä   

Kotikunta: Lieksa

Koulutus: Diplomi-insinööri

Työsuhteet: 2011-, nuorempi tutkija, LUT

 

Lisätietoja:

Pekka Torvinen, nuorempi tutkija, pekka.torvinen@lut.fi, +358407442792