Tulevaisuuden sote-ammattilaisia koulutetaan syksystä 2017 lähtien LUT:ssä

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) voi syksystä 2017 lähtien opiskella sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon diplomi-insinööriksi. Tutkinto kouluttaa tulevaisuuden palvelujärjestelmän asiantuntijoita perehdyttämällä konkreettisesti sote-palveluiden arkeen, tuotantojärjestelmiin ja tulevaisuuden trendeihin.

Kaksivuotisessa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannon DI-ohjelmassa yhdistetään talouden, tietotekniikan ja johtamisen opintoja, ja sovelletaan niitä konkreettisesti sote-palvelujärjestelmän haasteiden ratkaisemiseen.

Koulutusohjelmasta vastaavan tutkijaopettaja Jouni Koivuniemen mukaan LUT:n tutkinnossa koulutetaan tulevaisuuden ratkaisujen tuottajia ja uudistajia.

"Sote-kentän haasteet ovat laajasti tunnettuja. Toimintakenttä muuttuu radikaalisti, halusimmepa tai emme. Haasteet on pidettävä mielessä, mutta tärkeämpää on kehittää uusia ratkaisuja. Emme opeta tämän päivän sote-maailman rutiineja vaan koulutamme osaajia tulevaisuuden sote-ratkaisuihin."

Vastaavaa tutkintokokonaisuutta ei Koivunimen mukaan ole muualla Suomessa.

"LUT:n sote-DI on opetussisältöjen ja ohjelman toteutustavan yhdistelmän osalta varsin erityyppinen tutkintopohja kuin muissa vastaavissa tutkinnoissa, etenkin Suomessa. Tutkintoa suunniteltaessa on sovellettu oppeja maailman parhailta yliopistoilta, joissa koulutetaan sote-alan diplomi-insinöörejä, kuten Johns Hopkinsin yliopisto Yhdysvalloissa."

Opinnot tulevat muodostumaan neljästä kokonaisuudesta. Opintojen selkärankana toimivat tuotantotalouden opinnot. Toisessa opintokokonaisuudessa hyödynnetään sote-ammattilaisia, jotka kouluttavat sote-kentän haasteisiin ja teemoihin. Kolmas opintokokonaisuus keskittyy hyvinvointi- ja terveysteknologiaan, ja erityisesti niihin liittyvään tietotekniikkaan. Keskiössä on digitalisaatio ja sen tuomat muutokset toimintaprosesseissa, ohjelmistoliiketoiminnassa sekä palveluiden tuotannossa ja kuluttamisessa. Neljännessä kokonaisuudessa koulutetaan ymmärtämään monimutkaisten palvelukokonaisuuksien ja -järjestelmien rakentamista kokonaisuutena sekä perehdytetään palveluliiketoiminnan mahdollisuuksiin. Kaikki tämä tehdään yhteistyössä johtavien palvelu- ja teknologiayritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa.

Koulutusohjelma on suunniteltu päätoimisesti opiskeleville, johon otetaan ensimmäisenä vuonna sisään kaksikymmentä opiskelijaa. Hakukelpoisia tulevat olemaan tekniikan kandidaatit ja amk-insinöörit.

Pääsääntöisesti suomeksi opiskeltava tutkinto antaa valmiudet toimia palvelutuotannon ja toimintalogiikan uudistajana sekä yksityisissä ja julkisissa organisaatioissa. Opiskelijat tulevat työllistymään asiantuntija-, kehittämis- ja johtamistehtäviin niin Suomessa kuin ulkomailla, sillä tutkinto ei rajaa vain julkisten sote-palveluiden asiantuntijaksi.

Lisätietoja:

Jouni Koivuniemi, tutkijaopettaja, jouni.koivuniemi@lut.fi, +358 400 580 683

Timo Pirttilä, professori, timo.pirttila@lut.fi, +358 400 908 426

 

Lue seuraavaksi: