Tunteet ja sosiaalinen vuorovaikutus vaikuttavat enkelisijoittajien sijoituspäätöksiin

Luulitko, että enkelisijoittamisessa on kyse vain rahasta, laskelmista ja taloudellisesta voitosta? Luulit väärin. Todellisuudessa tunteilla ja sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys siihen, millaisia sijoituspäätöksiä enkelisijoittajat tekevät.

"Lähdenkö tapaamisesta innostuneena, alanko miettiä mitä me voisimme yhdessä tehdä. Haluaisin, että minun verkostoni tapaisivat nämä yrittäjät. Haluaisin viettää aikaa tämän tiimin kanssa. Kaikkia tällaisia asioita mietin yrittäjätapaamisen jälkeen. Se on se hetki, kun intuitioni sanoo, että tästä voisi syntyä jotain lupaavaa. Mutta jos joku, joka tuntee markkinan, sanoo ettei siinä ole järkeä, niin silloin en investoi." - Anonyymi enkelisijoittaja

Tunteet vaikuttavat siihen, kuinka enkelisijoittajat tekevät investointipäätöksiään. Investointipäätös ei ole koskaan riippuvainen pelkästään luvuista, vaan mukana on aina pehmeä ihmiskomponentti, kirjoittaa aihetta tutkinut LUT-kauppakorkeakoulun tutkija Kirsi Snellman.

Enkelisijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka sijoittaa omia rahojaan startup-yritykseen, jolla katsoo olevan kasvupotentiaalia. Koska enkelisijoittaja sijoittaa omia, ei muiden varoja, on hän vapaampi tekemään päätöksiä.

Enkelisijoittajalla saattaa olla pöydällään useita kymmeniä yrityksiä, joiden joukosta valita sijoitustensa kohteet. Tällöin tunteet toimivat prosessia nopeuttavana tekijänä. Mikäli sijoittajalle ei synny tunnereaktiota, ei hän lähde viemään asiaa eteenpäin. Tunne voi olla esimerkiksi innostusta, intohimoa tai FOMOa, eli pelkoa siitä, että jää ulkopuoliseksi jostain hyvästä.

Lopulta päätöksenteko riippuu paljon siitä, millainen tunneyhteys enkelisijoittajalle syntyy yrittäjän ja hänen tiimiinsä kanssa. Jos tiimi on luottamusta herättävä, voi päätös investoinnista syntyä, vaikka tuotteen markkina olisi vielä alkuvaiheessa.

Rahoitusta kestävän kehityksen startupeille

Parempi ymmärrys enkelisijoittajien päätöksentekoprosessista on hyödyllistä. Sen ymmärtäminen saattaa auttaa sijoittajia löytämään seuraavia investointikohteita ja startup-yrittäjiä ymmärtämään, miksi jotkut yritykset saavat yksityistä rahaa ja toiset eivät.

Tulevaisuudessa enkelisijoittajien rooli tulee olemaan keskeinen erityisesti kestävän kehityksen alueella. Alalla on yrityksiä, jotka haluavat tehdä vastuullisia innovaatioita. Pääomasijoittajat eivät kuitenkaan välttämättä lähde rahoittamaan alkuvaiheen startupia riskin takia. Silloin enkelisijoittajat voivat olla ratkaisevan tärkeitä, jotta suuren riskin yritykset saavat alkuvaiheessa rahoitusta.

Kuinka tunteet vaikuttavat päätöksentekoon ja kuinka enkelisijoittajien päätöksentekoprosessi etenee? Lue aiheesta lisää Kirsi Snellmanin blogikirjoituksesta Finnish Business Angels Network -verkkosivustolla.