Tunteet vaikuttavat enkelisijoittajien tekemiin sijoituspäätöksiin

Vaikka kasvuvaiheen yritys vaikuttaisi paperilla lupaavalta, enkelisijoittaja ei lähde sijoittamaan, jos yritys ei herätä hänessä tunnereaktiota. Tyypillisimpiä tunteita ovat innostus, intohimo tai pelko siitä, että jää jostain arvokkaasta ulkopuoliseksi.

Tunteet vaikuttavat siihen, kuinka enkelisijoittajat tekevät investointipäätöksiään.

"Investointipäätös ei ole koskaan riippuvainen pelkästään luvuista, vaan mukana on aina pehmeä ihmiskomponentti", kertoo LUT-kauppakorkeakoulun tutkija Kirsi Snellman.

Enkelisijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, joka sijoittaa omia rahojaan startup-yritykseen, jolla katsoo olevan kasvupotentiaalia. Koska enkelisijoittaja sijoittaa omia, ei muiden varoja, on hän vapaampi tekemään päätöksiä ja kuuntelemaan niissä omia tunteitaan.

Enkelisijoittajalla saattaa olla pöydällään useita kymmeniä yrityksiä, joiden joukosta valita sijoitettavat kohteensa. Tunteet toimivat prosessia nopeuttavana tekijänä.

Enkelisijoittajan päätöksentekoprosessi etenee vaiheittain. Ensin sijoittaja tutkii, millainen markkina ja potentiaali idealla on ja mitä yrittäjät ovat jo tehneet idean eteenpäin viemiseksi. Kriteerien täyttyminen itsessään ei vielä kuitenkaan riitä.

"Mikäli sijoittajalle ei synny voimakasta tunnereaktiota, ei hän lähde viemään asiaa eteenpäin. Tunne voi olla innostusta, intohimoa tai FOMOa, eli pelkoa siitä, että jää ulkopuoliseksi jostain hyvästä", Snellman kertoo.

FOMO on lyhenne sanoista fear of missing out.

Enkelisijoittaja esittelee sijoituskohdetta omille verkostoilleen ja tutkailee, mitä mieltä he ovat ideasta.

"Enkelisijoittaja haluaa näin validoida oman käsityksenä idean potentiaalista", Snellman kertoo.

Vasta kun myös tunnepohjaiset ehdot ovat täyttyneet, sijoittaja voi lähteä viemään asiaa eteenpäin.

Enkelisijoittajien tunteita ei juuri tutkittu

Tunteiden merkitystä enkelisijoittamisessa on tutkittu tähän asti vähän. Snellmanin ja Gabriella Cacciottin tutkimus on laadullinen, ja sitä varten syvähaastateltiin kahdeksaa koti- ja ulkomaista enkelisijoittajaa.

Enkelisijoittajat tekevät toisinaan eettisiä sijoituksia. Tutkimukseen haastatelluille sijoittajille voiton maksimointi oli tärkeää mutta ei ainoa peruste investointipäätöksille.

"Enkelisijoittajilla voi olla henkilökohtainen syy tai tavoite, jonka vuoksi joku haluaa panostaa ekologisiin innovaatioihin ja toinen taas sairaanhoitoon", Snellman sanoo.

Päätöksenteko riippuu paljon siitä, millainen tunneyhteys enkelisijoittajalle syntyy yrittäjän ja hänen tiimiinsä kanssa.

"Jos tiimi on luottamusta herättävä, voi päätös investoinnista syntyä, vaikka tuotteen markkina olisi vielä alkuvaiheessa."

On hyödyllistä tietää, kuinka enkelisijoittajien päätöksentekoprosessi etenee. Sen ymmärtäminen auttaa sijoittajia löytämään seuraavia investointikohteita, ja toisaalta auttaa yrittäjiä ymmärtämään, miksi jotkut startupit saavat yksityistä rahaa ja toiset eivät.

Kestävän liiketoiminnan edistämiseen tarvitaan kannustimia

Enkelisijoittajien rooli tulevaisuudessa tulee olemaan hyvin keskeinen erityisesti kestävän kehityksen alueella, Snellman uskoo. Alalla on yrityksiä, jotka haluavat tehdä vastuullisia innovaatioita.

"Institutionaaliset sijoittajat joutuvat rajoittamaan riskipitoisia sijoituksia. Omia varojaan sijoittava enkelisijoittaja voi ottaa enemmän riskiä ja perustella päätöstään ihan tietoisestikin tunteella esimerkiksi sijoittaessaan eettiseen innovaatioon", Snellman sanoo.

Snellmanin mukaan olisi tärkeää, että enkelisijoittajia tuettaisiin entistä enemmän myös lainsäädännön ja kannustimien avulla, koska yksityisellä rahalla on tärkeä rooli kestävän yrittäjyyden edistämisessä ja vastuullisten innovaatioiden luomisessa.

Keskimäärin yhdeksän kymmenestä sijoituskohteesta ei saavuta taloudellisia tavoitteitaan.

"Tämän tiedon valossa voidaan kysyä, voisiko portfoliota hajauttaa vielä enemmän niin, että mukana olisi ainakin yksi enkelisijoittajan eettisin perustein tekemä sijoitus", Snellman kysyy.

Kirsi Snellmanin ja Gabriella Cacciottin artikkeli The Role of Angel Inverstors' Emotions in Socially Situated Investment Opportunity Evaluations on julkaistu Emotions and Leadership -julkaisussa.

Lisätietoja:

Kirsi Snellman, tutkija, LUT-kauppakorkeakoulu

Puh. +358 50 351 4042, kirsi.snellman(a)lut.fi

 

Fakta: Enkelisijoittajat

Enkelisijoittajat sijoittavat aikaansa, osaamistaan ja henkilökohtaista varallisuuttaan vaiheessa, jossa sijoitusriski on erityisen suuri.

Suomessa enkelisijoittajat sijoittivat vuoden 2018 aikana 435 startup-yritykseen.

Enkelisijoittajan yksittäisen sijoituksen keskimääräinen koko vuonna 2018 oli 42 000 euroa.

Suomalaisten startupien rahoituksen määrä on viime vuosina jatkuvasti kasvanut. Vuonna 2018 sijoituksia tehtiin yhteensä 479 miljoonaa euroa.

Suomalaiset startupit tarvitsevat kiihdytysvaiheessa resursseja myös ulkomailta, ja toiminta on kansainvälistä.

Lähde: Pääomasijoittajat.fi

Lue lisää:

Kestävä liiketoiminta käy Suomessa globaalia vastuuttomuutta vastaan