Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa

Diplomi-insinööri Katja Klemolan tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Tuottavuuden, vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi alueellisesti integroiduissa sosiaali- ja terveyspalveluissa – palvelujen käyttöön perustuva malli ja esimerkkejä (Evaluating productivity, effectiveness and cost-effectiveness of regionally integrated social and healthcare services – a model based on service utilization and examples) tarkastetaan 11.12.2015 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston salissa 1382. Vastaväittäjinä toimivat dosentti TkT Antti Lönnqvist Tampereen yliopistosta ja KTT Antti Rautiainen Jyväskylän yliopistosta. Kustoksena toimii professori Hannu Rantanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirjan voi lukea Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannassa. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi.