Tutkimus: kotihoito saatiin halvemmalla yksityiseltä – aluksi asiakastyytyväisyys laski

LUT:n tutkimuksen mukaan julkisen kotihoitopalvelun ulkoistaminen ja sen tuottaminen yksityisillä palveluntuottajilla toi merkittäviä säästöjä. Ulkoistuksen alussa asiakastyytyväisyys heikkeni mutta parani lähes ennalleen jälleen myöhemmin.

LUT:n Lahden yksikön tekemän tutkimuksen kohteena oli Lahden kaupungin eli nykyisen Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän Launeen kotihoitoalueen palvelujen ulkoistus ja siinä onnistuminen. Launeen kotihoitopalvelut siirtyivät toukokuussa 2015 yksityisille palveluntuottajille, Debora Oy:lle ja Mainio Vire Oy:lle, joka nykyään on Kotipalvelu Mehiläinen.

Ulkoistaminen koski alueen päivittäistä kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Palvelun järjestäjä oli yhä Lahden kaupunki, vaikka tuottaja oli yksityinen.

Tutkimustulosten mukaan Launeen kotihoitoalueen ulkoistus laski alueen suunnitellun hoitotunnin laskennallista hintaa vuoden 2014 tasosta noin 26 prosentilla vuoteen 2016. Samana ajankohtana kaupungin muiden kotihoitoalueiden keskimääräinen hoitotunnin laskennallinen hinta nousi vajaat 9 prosenttia.

Launeen kotihoitoalueen laskennallisen hoitotunnin hinta oli vuonna 2014 yli 9 prosenttia korkeampi kuin kaupungin muiden kotihoitoalueiden, mikä oli yksi syy kyseisen alueen ulkoistukseen. 

Asiakastyytyväisyys parani ajan kuluessa

Tutkimuksessa palvelujen laatua arvioitiin neljällä valtakunnallisella RAI-laatuindikaattorilla vuoden 2016 syksyllä: lääkitysten tarkistus, sairaalahoito tai käynti päivystyspoliklinikalla tai äkillinen hoitotarve, asiakkaan osallistuminen omaan arviointiinsa ja monilääkitys.

Ulkoistetulla kotihoidolla oli tutkimusajankohtana indikaattoreista kahdessa ensimmäisessä parempi arvo kuin kaupungin kotihoidossa.

Negatiivinen ja selvin laatuero oli asiakkaan osallistumisessa terveytensä ja vointinsa arviointiin yhdessä hoitajan kanssa. Tämä arvo kohentui ulkoistetussa kotihoidossa vuoden 2017 ensimmäisessä arvioinnissa samalle tasolle kaupungin kotihoidon kanssa, mutta se jäi selkeästi kuitenkin alle valtakunnallisen vertailuarvon – kuten jäi myös kaupungin kotihoidon. Monilääkityksen osalta ei ollut eroja ulkoistetun ja kaupungin oman kotihoidon välillä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asiakkaiden ja omaisten kokemuksia kotihoidon ulkoistamisesta. Palveluntuottajan vaihtuminen kesken kotihoitoa aiheutti epäluottamusta. Ulkoistuksen ensimmäisellä puolivuotiskaudella asiakkaat ja omaiset tunnistivat ongelmia rutiininomaisten ja harvoin toistuvien palvelujen saumattomassa jatkumisessa, monitoimijapalveluverkoston hallinnassa, hoitajien ammattitaidossa, lääketurvallisuudessa, tarvikkeiden toimittamisessa ja yhteyden saamisessa palveluntuottajaan.

Toisaalta asiakkaat ja omaiset kokivat sairaanhoito- ja lääkäripalvelujen saatavuuden parantuneen ulkoistuksen alettua. Asiakkaat toivat esille myös hoitajien iloisuuden.

Kun ulkoistuksesta oli kulunut vajaat kaksi vuotta keväällä 2017, asiakkaiden ja asiakkaiden omaisten luottamus oli voimistunut lähelle kokemusta kaupungin kotihoidosta, vaikka he edelleen tunnistivat joitain epäkohtia. Kaksi vuotta ulkoistuksen jälkeen arviot ulkoistetusta kotihoidosta olivat ylipäätään lähellä kaupungin aikaisen kotihoidon arvioita.

Lisätietoja:

Tuomo Uotila, professori, LUT, tuomo.uotila@lut.fi, +358 40 550 5695

Lea Hennala, erikoistutkija, LUT, lea.hennala@lut.fi, +358 40 558 4879

Raportti