Tutkimus - Tutkimuksen arviointi ja laatu - RAE

Tutkimuksen arviointi - Research Assessment Exercise (RAE)

LUT:ssa on tehty Research Assessment Exercise (RAE) eli yliopistomme tutkimuksen arviointiprojekti. RAE on luonteeltaan kehittävää arviointia, jossa LUT:n tutkimustoimintaa arvioidaan suhteessa kunkin tieteenalan kansainväliseen tasoon ja käytäntöön. Tavoitteena on tämänhetkisen laatuprofiilin analysoiminen tunnistamalla olemassa olevat vahvuudet sekä potentiaali. RAE on erittäin tärkeä LUT:n tutkimustoiminnan tulevaisuuden kannalta.

Kehittävän arvioinnin katse suuntaa tulevaisuuteen. Tavoitteena on tuottaa ehdotuksia ja suosituksia tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden edistämiseksi sekä tukea laatutietoisuutta yksiköissä. Samalla suhteutetaan LUT:n taso kunkin tieteenalan kansainväliseen tasoon ja käytäntöön ja reflektoidaan arviointimenetelmiä ja niiden sopivuutta eri aloilla. Prosessin aikana yksiköillä on mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin uusia tavoitteita ja käytäntöjä määritettäessä.

Arvioinnin keskeisimpiä vaiheita ovat tutkimusaktiivisen henkilöstön määrittely ja heidän identifiointitietojensa keruu, julkaisutietojen ja muuta tieteellistä toimintaa koskevan tiedon keruu, yksiköiden itsearviointi, LUT:n julkaisutoiminnan bibliometrinen analyysi ja ulkopuolisten kansainvälisten panelistien arviointivierailu yliopistolla. LUT:n Research Assessment Exercise –loppuraportti valmistui huhtikuussa 2012.