Uudella hämäräkuvaukseen tarkoitetulla kuvakennotekniikalla merkittävää hyötyä valvonta-alalla

Uuden kuvakennotekniikan avulla saavutetaan heikon valotason ennennäkemätön kuvanlaatu. Tekniikka on kehitetty Pixpolar Oy:ssä yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Tekniikka takaa muihin tällä hetkellä markkinoilla oleviin kuvakennotekniikoihin nähden paremman laadun.

Perinteiset kuvakennot saavat hämärissä olosuhteissa aikaan niin huonon kuvanlaadun, että esineiden tai rikoksentekijöiden tehokas tunnistaminen on usein mahdotonta. Jo jonkin aikaa on ollut tarpeen parantaa merkittävästi kuvan ja tunnistamisen laatua.

Vladislav Marochkin on yksi uuden tekniikan takana olevista tutkijoista. Hän kehitti kuvakennon, joka kerää näkyvää valoa ja paljaalla silmällä näkymätöntä lähi-infrapunavaloa. Kenno toimii päivänvalossa ja pimeässä, eivätkä kirkkaat valonlähteet häiritse sen toimintaa.

Marochkin uskoo, että tekniikkaa voidaan mukauttaa eri teollisuudenalojen, kuten auto-, lento-, meri- ja avaruusteollisuuden, tarpeisiin.

"Periaatteessa sitä voitaisiin käyttää myös kuluttajien digitaalikameroissa ja älypuhelimissa" Marochkin sanoo.

Kehitetyllä mustavalkokuvakennolla varustetut kamerat laajentavat öisen enimmäishavaintoetäisyyden lähes kaksinkertaiseksi olemassa olevaan tekniikkaan nähden. Kuvakenno mahdollistaa henkilöiden ja esineiden erinomaisen tunnistamisen ja se on häiriöille immuuni. Tekniikan avulla voidaan lähi-infrapunavalaistuksen kustannuksia vähentää 80 prosenttia tai tietyn alueen valvontaan tarvittavien turva- ja valvontakameroiden lukumäärää vähentää 60 prosenttia.

"Esimerkiksi turva- ja valvontakameroiden valmistajat ovat todenneet, että kehitetty kuvakenno soveltuu erinomaisesti huonoissa valaistusolosuhteissa kuvaamiseen" kertoo Marochkin.

Väitöskirjassa parannetaan myös sellaisten puolijohdesäteilynilmaisimien suorituskykyä ja valmistettavuutta, jotka kykenevät havaitsemaan fotoneja matalaenergisen röntgensäteilyn alueella sekä korkeaenergisen röntgensäteilyn ja gammasäteilyn energia-alueilla. Tätä voidaan hyödyntää tieteellisissä ja lääketieteellisissä sovelluksissa.

Diplomi-insinööri Vladislav Marochkinin teknillisen fysiikan alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan 15. joulukuuta klo 14.15 Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilastalon auditoriossa. Hänen väitöskirjansa aiheena on Novel Solutions for Improving Solid-State Photon Detector Performance and Manufacturing. Vastaväittäjänä toimii professori Jyrki Räisänen Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Tuure Juuva LUT:sta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan numerossa 720. ISBN 978-952-335-010-6, ISBN 978-952-335-011-3 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio on saatavilla LUTPub-tietokannassa osoitteessa http://www.doria.fi/handle/10024/129880. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511, tai osoitteesta kirjakauppa@aalef.fi tai verkosta Lappeenrannan teknillisen yliopiston kaupasta: https://lutshop.lut.fi/.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Vladislav Marochkin

Syntymäaika ja -paikka: 1987, Neuvostoliitto, Leningradin alue, Sosnovy Bor

Koulutus: Teknillisen fysiikan diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lappeenranta, 2011; elektroniikan ja mikroelektroniikan diplomi-insinööri, Pietarin valtiollinen sähkötekniikan yliopisto, Pietari, Venäjä, 2011.

Työpaikka: Projektipäällikkö, Pixpolar Oy, 2011-

Lisätietoja:

Vladislav Marochkin, +358 40 460 3347, vladislav.marochkin@gmail.com