Uusi videopeliteknologia rikkoo rajoja todellisuuden ja virtuaalisen välillä

Videopelejä voidaan linkittää toisiinsa ja todelliseen maailmaan kuten internet-sivuja. Linkitys mahdollistaa uudenlaisten vuorovaikutussuhteiden luomisen videopelien välille. Tämä käy ilmi tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyssä väitöstutkimuksessa.

Samaan tapaan kuin internet-sivuilla on hyperlinkkejä toisille sivustoille, voidaan pelien välille luoda hyperlinkkejä näin yhdistäen digitaalisia maailmoja toisiinsa. Yhdessä pelissä tehdyt päätökset, hankitut esineet tai avatut saavutukset voivat siirtyä pelistä toiseen. Täten pelit muodostavat osan suurempaa kokonaisuutta, jossa osia pelaajan tekemistä ratkaisuista voi kantautua toisiin pelimaailmoihin.

Linkitys maailmojen välillä mahdollistaa uudenlaisten pelikokemusten rakentamisen pelaajille sekä avaa pelinkehittäjille täysin uusia markkinointimahdollisuuksia pelien keskinäisten linkkien kautta. Esimerkiksi pelaajan juoksulenkillä käynti aktiivisuusrannekkeen kanssa voi yhdistyä automaattisesti jääkiekkopeliin, nostaen pelaajien luistelukestävyyttä yhden pelikerran ajaksi.

Tutkimuksen tehnyt diplomi-insinööri Janne Parkkilan mukaan vastaavaa yleisellä tasolla toimivaa ratkaisua ei ole aiemmin luotu.

"Tutkimus on uraa uurtavaa videopelien yhteen liittämisessä. Tutkimuksen juuret liittyvät pelinkehittäjien haasteisiin luoda uudenlaisia markkinointimekanismeja sekä kehittää uusia luovia tapoja pelikokemuksen parantamiseen".

Tutkimuksen tuloksena syntynyt tietomalli on ensimmäinen videopelien sisältöä ja pelaajien toimintoja kuvaava ratkaisu. Itse malli on avoimen lähdekoodin periaatteiden mukaan saatavilla vapaaseen käyttöön osoitteesta: http://purl.org/net/VideoGameOntology.

"Tuloksena syntynyt teknologia mahdollistaa uudenlaisten vuorovaikutussuhteiden luomisen videopelien välille, samalla luoden uusia taiteellisia ja kaupallisia mahdollisuuksia pelinkehittäjille".

Parkkilan mukaan tutkimuksen sovellukset eivät rajoitu ainoastaan videopelien välille vaan pelejä voidaan liittää myös todellisen maailman tapahtumiin. Esimerkiksi älykkäiden hyperlinkkien avulla digitaalisten koululäksyjen teko voisi avata uusia hahmoja tai tasoja koululaisen suosikkipeliin.

Janne Parkkilan tietotekniikan alaan kuuluva väitöskirja Connecting video games as a solution for the growing markets (Videopelien yhdistäminen ratkaisuna kasvaville videopelimarkkinoille) tarkastetaan 17.12.2016 klo 12 LUT:n ylioppilastalon auditoriossa. Vastaväittäjä toimivat tohtori Dario Maggiorini Milanon yliopistosta sekä tohtori Riku Suomela Lume Gamesista. Kustoksena toimii professori Jari Porras LUT:stä.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 727. ISBN 978-952-335-030-4 ja ISSN 1456-4491. Väitöskirja on luettavissa Lappeenrannan teknillisen yliopiston LUTPub-tietokannasssa osoittessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-031-1. Väitöskirjan painetun version voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. 044 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi sekä LUT Shopin verkkokaupasta osoitteessa https://lutshop.lut.fi. Osa tutkimuksesta on tehty TEKES:in rahoituksella.

Tietoja väittelijästä:

Nimi: Janne Parkkila

Syntymävuosi ja -paikka: 1986, Lappeenranta

Kotikunta: Joensuu

Koulutus: Diplomi-insinööri (tietotekniikka), 2012

Työsuhteet: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, nuorempi tutkija, 2012-2016

Lisätietoja:

Janne Parkkila, +358 400 558160, japskua@gmail.com