Uusi yritys LUT:n kaasuturbiiniosaamiselle

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT) ja sen sijoitusyhtiö Lureco Oy käynnistävät yhteistyön Aurelia Turbines Oy:n kanssa.

Lureco on tehnyt Aurelia Turbinesin kanssa sijoitussopimuksen yhdessä Capillary Oy:n, CleanTech Invest Oy:n ja suomalaisten bisnesenkeleiden kanssa. Aurelia Turbines on suomalainen yritys, jonka päämarkkinat ovat Keski-Euroopassa ja Venäjällä. Yritystä vetää Matti Malkamäki, pitkän linjan voimalaitososaaja ja cleantech-alan kasvuyrittäjä.

Aurelia Turbinesin tuote pohjautuu yhtiön omiin innovaatioihin sekä LUT:n energia- ja suurnopeustekniikan osaamiseen. Tuote on kokoluokassaan (450 kW) uudentyyppinen, poikkeuksellisen korkeahyötysuhteinen kaksivaiheinen kaasuturbiini. Tämän lisäksi turbiini on suunniteltu mahdollisimman huoltovapaaksi – siinä ei esimerkiksi ole lainkaan voiteluöljyjä. Teholtaan turbiini vastaa noin 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

"Toisin kuin kuvitellaan, suurimmat markkinat polttoainetta käyttävillä voimalaitoksilla on nykyään alle 3 MW:n kokoluokassa. Nämä pienet, vain merikontin kokoiset  voimalat vastaavat yli puolesta maailman uusinvestoidusta vuosittaisesta kokonaiskapasiteetista. Oleellista laitoksen omistajalle varsinkin tässä kokoluokassa on hyötysuhde, joka meillä on markkinoiden paras – jopa yli 45 prosenttia", Matti Malkamäki kertoo.  Tavallisesti hyötyprosentti on noin 35.

Uusi tuote on omiaan hajautettuun energiantuotantoon. Yksi suurimmista markkinoista on Venäjä, jossa sähköverkon heikko infrastruktuuri ja toisaalta maakaasun edullisuus polttoaineena vauhdittavat investointeja hajautettuun energiantuotantoon.  Yhtiö on jo sopinut kansainvälisten yhteistyökumppaneidensa kanssa kenttätestausvaiheen aloittamisesta ensi vuonna.


LUT ja Aurelia Turbines ovat solmineet mittavan tutkimussopimuksen. LUT:ssa tutkimukseen osallistuu noin 15 tutkijan poikkitieteellinen joukko. Tutkimuksessa yhdistetään eri laboratorioiden osaamista, kuten energia-, sähkö- ja konetekniikkaa.

Lurecon ja LUT:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Rönkkö kertoo, että Aurelia Turbines on hyvä esimerkki LUT:n tutkimukseen perustuvasta uudesta liiketoiminnasta, joka liittyy yliopiston vihreän energian ja teknologian osaamiseen.


"Strategiamme mukaisesti haluamme luoda uutta kasvua ja yritystoimintaa Suomeen", Rönkkö sanoo.

Aurelia Turbines on Lurecon toinen merkittävä sijoituskohde. Aiemmin Lureco on investoinut Endev Oy:öön, joka on erikoistunut taloudellisesti ja ekologisesti kestävän puhdistamolietteen käsittelymenetelmään.

Lisätiedot:

Lureco Oy:n toimitusjohtaja Terhi Vapola, +358 40 8036 407, terhi@lureco.fi
Aurelia Turbines Oy:n toimitusjohtaja Matti Malkamäki, +49 172 316 7245, matti.malkamaki@aureliaturbines.com