Uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja Itä-Afrikkaan

Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Lappeenranta University of Technology, LUT), Turun ammattikorkeakoulu ja Diakonia-ammattikorkeakoulu hakevat yrityskumppaneita mukaan kehittämään resurssiviisaita kiertotalouden toimintamalleja kehitysmaihin. Hankkeen tulokset kaupallistetaan yhteistyössä suomalaisyritysten kanssa.

Kiertotalouden lähtökohtana on valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että niiden arvo ja raaka-aineet säilyvät kierrossa entistä tehokkaammin. Tarkoituksena on minimoida ns. neitseellisten raaka-aineiden käyttö ja kierrosta syntyvä jätteiden määrä. Kiertotalous voi parhaimmillaan synnyttää uusia työpaikkoja materiaalien keräyksen, kierrätyksen, korjauksen, jalostamisen ja uusiotuotannon ympärille. Tässä hankkeessa näitä mahdollisuuksia tarkastellaan Itä-Afrikan näkökulmasta.

Tarkoituksena on luoda Itä-Afrikkaan uutta kestävää liiketoimintaa, joka hyödyntää paikallisen teollisuuden käyttökelpoisia sivuvirtoja. Hankkeessa etsitään ratkaisuja resurssiviisaiden liiketoimintaverkostojen ja paikallisen työllisyyden parantamiseksi. Syntyvät innovaatiot ja ekosysteemit siirtyvät edelleen hankkeeseen osallistuvien yritysten tuotekehitykseen ja kaupalliseen hyödyntämiseen.

Kestävää ja kannattavaa liiketoimintaa yhteisön ehdoilla

LUT tutkii hankkeessa paikallisen yhteiskunnan ja yritystoiminnan erityispiirteitä ja arvioi uuden liiketoiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Arvioinnin pohjalta muodostetaan kohdealueelle sopivat liiketoimintamallit ja jalkautetaan mallit käytäntöön uuden yritystoiminnan kautta. Mallit perustuvat kestävään ja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen.

Kestävä liiketoiminta perustuu kolmen eri tekijän vuorovaikutukseen: sen tulee ottaa huomioon ja löytää tasapaino sosiaalisen kestävyyden, taloudellisen kestävyyden ja ekologisen kestävyyden välillä. Perusajatuksena on, että uuden liiketoiminnan avulla ratkaistaan yhteiskunnallisia tai ekologia ongelmia.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa perinteinen kehitysyhteistyö kaksisuuntaiseksi luomalla alueelle uutta liiketoimintaa ja parantaa sitä kautta paikallisia oloja. Yhteistyöstä hyötyvät molemmat osapuolet.

"Yrityksille tämä on win-win –tilanne: yritystoiminta laajenee, he saavat yritykseen paikallista työvoimaa ja hankekumppaneilta apua paikallisten työhön kouluttamiseen. Paikallisille ihmisille voimme tarjota parempaa toimeentuloa ja parantaa heidän elämänlaatuaan. Kyse on kehitysyhteistyöstä, mutta me viemme rahan alueelle yritystoiminnan muodossa – näin yritys hyötyy toiminnasta kehitysmaissa ja päinvastoin", sanoo nuorempi tutkija Saila Tykkyläinen LUT:sta.

Haussa kokeilunhaluisia kumppaneita

Mukaan hankkeeseen etsitään kokeilunhaluisia yrityksiä ympäri Suomea. Yrityksellä tulisi olla olemassa olevaa tuotantoa Itä-Afrikan alueella tai kiinnostus kehittää kiertotalouteen nojaavaa liiketoimintaa kohdemarkkinoilla. Tarkemmat maa- ja toimialarajaukset tehdään yhdessä yritysten kanssa.

Mukaan lähtevältä yritykseltä edellytetään, että

  1. toiminnassa syntyy jalostuskelpoisia sivuvirtoja 
  2. on olemassa kiinnostus ja tarve hyödyntää muiden yritysten tuotannon sivuvirtoja ja luoda niistä liiketoimintaa kohdemarkkinoilla TAI
  3. tarjoaa ratkaisuja yllä kuvattujen sivuvirtojen kohtauttamiseksi

Yritysten määrää ei ole rajoitettu. Hanke lähtee yritysten tarpeista, mutta tutkimustulokset ovat julkisia.

Yritysrahoituksen osuus on 5% hankkeen kokonaisbudjetista. Pk-yritysten osalta mukaan voidaan laskea myös työpanosta. Yksittäisen yrityksen arvioitu rahoitusosuus riippuen mukaan lähtevien yritysten määrästä, koosta ja roolista on noin 2 000-10 000 euroa.

Rahoitusta haetaan Tekesin ja Ulkoministeriön BEAM Business with Impact -ohjelmasta. Ohjelma tukee suomalaisten innovaatioiden kehittämistä, pilotointia ja demonstraatioita, jotka hyödyttävät sekä kehitysmaiden köyhien ihmisten hyvinvointia että tuovat kansainvälistä liiketoimintaa suomalaisille yrityksille. Hakemukset on jätettävä 31.3.2016 mennessä. Rahoituspäätökset on luvattu antaa 15.5.2016.

Kiinnostuitko? Otathan yhteyttä viimeistään 15.3.2016!

Yhteyshenkilö

Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Tutkija Saila Tykkyläinen
saila.tykkylainen@lut.fi,
p. 050 401 7178

BEAM-ohjelma: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/kehitysmaainnovaatio/