Uusiutuva energia nyt kannattavaa Venäjällä

Venäjän uusiutuvan energian tukijärjestelmä on ainutlaatuinen. Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn tutkimuksen mukaan se vähentää merkittävästi investointiriskejä suojaamalla investointien tuottavuutta markkinoiden muutoksilta. Järjestelmä myös rohkaisee uusiutuvan energian hankkeita ja vähentää niiden yhteiskunnallista taakkaa.

Tutkimuksessa laadittiin ulkomaisille sijoittajille tiekartta, jonka avulla voi rakentaa uusiutuvan energian tuotantolaitoksia Venäjälle. Ensiaskeliin kuuluu venäläisen uusiutuvan energiajärjestelmän vaatimusten täyttäminen, jotta sijoittajat saavat Venäjän tukijärjestelmän täyden suojan. Vaatimuksiin lukeutuvat pääomakustannusten rajat, sähköntuotantotavoitteet ja paikalliset sisältövaatimukset, jotka määrittävät kansallisilta markkinoilta hankittavien laitteiden osuuden.

Ohjelma on onnistunut houkuttelemaan ulkomaisia sijoittajia, joita tulee markkinoille vuosittain yhä enemmän. Esimerkiksi Fortum voitti tarjouskilvan kapasiteettioikeuksista Venäjällä vuonna 2017 ja rakentaa tulevan neljän vuoden aikana 1000 megawatin edestä tuulivoimaloita eri puolille Venäjää.

Tutkimus osoitti, että ennen tukijärjestelmää teollisen mittakaavan investoinnit uusiutuvaan energiaan eivät olleet tuottavia Venäjällä. Kun järjestelmä otettiin käyttöön, tuen piiriin päätettiin ottaa 4,3 gigawattia (GW) uusiutuvan energian tuotantotehoa: 2,5 GW tuulivoimaa, 1,7 GW aurinkovoimaa ja 0,1 GW vesivoimaa. Osa tästä kapasiteetista on jo rakennettu. Järjestelmä avasi Venäjän uusiutuvan energian markkinat niin koti- kuin ulkomaisille sijoittajille.

Tutkimus osoitti, että muualla käytössä olevat syöttötariffit eivät ole ainut vaihtoehto uusiutuvan energiantuotannon tukemiseksi. Tilaa ja kenties tarvettakin on myös vaihtoehtoisille tukimekanismeille. Tämän vuoksi tutkimustuloksista on hyötyä energiapolitiikasta päättäville.

KTM Mariia Kozlova väittelee 12.12.2017 klo 12 Lappeenrannan teknillisen yliopiston luentosalissa 4301-4302. Väitöskirjan otsikko on Analyzing the effects of a renewable energy support mechanism on investments under uncertainty: case of Russia (uusiutuvan energiantuotannon tukimekanismin vaikutukset alan sijoituksiin Venäjällä). Vastaväittäjänä toimii professori Julian Scott Yeomans Yorkin yliopistosta Kanadasta. Kustoksena toimii professori Mikael Collan Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta.

Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -julkaisusarjassa numerolla 772. ISBN 978-952-335-161-5, ISBN 978-952-335-162-2 (PDF), ISSN 1456-4491. Sähköinen versio löytyy LUTPub-tietokannasta: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-162-2. Painetun teoksen voi ostaa Aalef-kirjakaupasta, puh. +358 44 744 5511 tai kirjakauppa@aalef.fi, tai LUT Shop -verkkokaupasta: https://lutshop.lut.fi/

Tietoa väittelijästä:

Nimi: Mariia Kozlova

Syntymävuosi ja -paikka: 1987, Neuvostoliitto

Toisen asteen koulutus: 2004, Arkangeli, Venäjä

Aiemmat tutkinnot: B.Sc. (ecology) 2009, Pietari, Venäjä; B.Sc. (economics) 2013, Pietari, Venäjä; KTM 2015, LUT, Suomi

Työhistoria: JSC Gazprom Neft, 2010-2013; LUT, 2015 -

Lisätietoja:

Mariia Kozlova, +358 50 463 6186, Mariia.Kozlova@lut.fi