Vaalien alla – Tieteestä ratkaisuja ja mahdollisuuksia Suomelle

Lähestyvät eduskuntavaalit ovat timanttinen paikka kertoa tieteen tuottamista ratkaisuista yleisölle. Olemme asiantuntijoidemme kanssa kasanneet tähän kirjoitukseen muutamia ajatuksia, joiden uskomme tukevan Suomen kukoistusta.

Suomen menestys pohjautuu osaamislähtöiseen, kestävään liiketoimintaan. Meidän on kansakuntana onnistuttava kansainvälisen tason tutkimuksessa ja koulutuksessa, jotta voimme turvata yritystemme menestyksen. Teot ratkaisevat.

Ymmärrämme valtiontalouden haasteet, ja tilanteen parantamiseksi seuraavalla hallituskaudella tulee mielestämme investoida ennen kaikkea hyvinvointia ja työtä lisäävään toimintaan. Konkreettisena keinona esitämme, että yrityksille suunnattua, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävään yhteistyöhön kohdistettua TKI-rahoitusta kasvatetaan tuntuvasti. Yritysten menestymiseen tähtäävä yhteistyö luo suomalaisille työpaikkoja, kun esimerkiksi teollisuuden kansainvälisestä alustaliiketoiminnasta saamme kokoamme suuremman osuuden.

Juha-Matti Saksa

Esitämme myös, että jäädytetty yliopistoindeksi tulee palauttaa viivytyksettä, jotta tutkijoilla on mahdollisuus tehdä työtään.

Pidämme välttämättömänä, että kansainvälisten lahjakkuuksien jääminen Suomeen mahdollistetaan purkamalla välittömästi kaikki esteet koulutusperäiseltä maahanmuutolta. Esitämme, että jokaiselle suomalaisesta yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen kansainvälisen osaajan tutkintotodistuksen liitteenä on automaattinen oleskelulupa vähintään kolmeksi vuodeksi.

Haluamme, että koska me voimme -asenne on vallitseva mielenmaisema kaikilla sektoreilla, joilla Suomen tulevaisuudesta päätetään  - yrityksissä, julkisella sektorilla ja poliittisessa päätöksenteossa, muutamia esimerkkejä mainitakseni. Kun meillä suomalaisilla on rohkeutta kahlata läpi - lailliset ja eettisesti kestävät - mahdollisuudet tehdä asioita toisin, löydämme väistämättä uusia menestymisen mahdollisuuksia.

Alla näet koosteen ratkaisuistamme puhtaan energian, ilman ja veden, kiertotalouden sekä kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Mikäli kaipaat vastauksia mahdollisiin kysymyksiisi, ota reilusti yhteyttä.

Terveisin,
Juhis Saksa, rehtori.
 

PUHDAS ENERGIA

Täysin päästöttömät energiajärjestelmät ovat mahdollisia jo nyt, jos poliittinen tahto taipuu kehityksen mukana. Tämän 100 % uusiutuvaan energiaan perustuvan järjestelmän kustannukset myös laskevat koko ajan. Suomalaisella osaamisella voidaan muuttaa ilmaston kannalta merkittäviä teollisuuden, maatalouden ja liikenteen prosesseja täysin hiilivapaaksi.

Yksi hiilivapaan tulevaisuuden avainteknologioista on power-to-x-teknologia. Sen perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon – ja tarvittaessa takaisin sähköksi. Öljyä ja maakaasua korvaavia synteettisiä polttoaineita ja kemikaaleja on mahdollista valmistaa ilmasta, päästöttömällä sähköllä. Näin on mahdollista ratkaista muun muassa teollisuuden ja liikenteen isoja hiilidioksidiongelmia. Ilmasta, sähköstä ja mikrobeista voidaan valmistaa myös proteiinia – siis ruokaa ihmiskunnalle.

Näin rakennetaan hiilivapaata tulevaisuutta

KIERTOTALOUS

Kiertotalouden osaamisella optimoidaan ympäristön, tuotannon ja kulutuksen kokonaiskestävyys ja samalla luodaan uutta liiketoimintaa. Vaatimus puhtaasta ilmasta, vedestä ja maaperästä on valtava mahdollisuus. Hyödynnettävissä olevia sivuainevirtoja tunnistetaan jatkuvasti lisää, ja kiertotalouden toteutumista voidaan tehostaa selkeyttämällä esimerkiksi jätteen määrittelyä ja tuotevastuuta.

Samalla kun ohjaamme suomalaista yhteiskuntaa toimimaan vastuullisesti, luomme merkittävää vientikelpoista osaamista ja työpaikkoja. Esimerkiksi jätevedestä voidaan jo nykyisillä tekniikoilla poistaa mikromuovit, lääkeaineet ja ravinteet käytännössä kokonaan.

Resurssiviisas tuotanto monella eri alalla saa vetoapua suomalaisesta, älykkäisiin koneisiin ja simulointiin perustuvasta kone- ja laiteteollisuudesta. Tämä tuo uutta työtä Suomeen.

Näin syntyy hyvän kierre

 • Haitta-aineiden talteenotto ja jätevedenpuhdistus toteutetaan nykyistä useammin jo syntylähteillä.
 • Hyödynnetään arvoaineet jätevirroista aiempaa tehokkaammin. Esimerkiksi monet kaupallisesti hyödynnettävät ravinteet on mahdollista ottaa kustannustehokkaasti talteen jätevirroista. Tunnistetaan jätevedenpuhdistamojen potentiaali raaka-aineiden lähteinä.
 • Panostetaan korvaavien materiaalien kehittämiseen ja kaupallistamiseen. Esimerkiksi muovin kohdalla tämä reitti on tuloksellisempi kuin täyskielto.
 • Suomalaisesta prosessiosaamisesta ja modernista laiteteollisuudesta otetaan enemmän irti viennissä.
   

KESTÄVÄ LIIKETOIMINTA

Suomalainen yrityskenttä on laajasti ymmärtänyt kestävän liiketoiminnan tarkoittavan paitsi taloudellisesti, myös sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kilpailukykyistä toimintaa. Tarvitsemme entistäkin enemmän suomalaisia edelläkävijäyrityksiä, jotka pystyvät skaalaamaan toimintaansa globaaleilla markkinoilla, joilla muut eivät toimi yhtä reilusti.

Harva yritys pystyy tähän yksin. Innovaatiojärjestelmän on tuettava sekä perustutkimusta että innovaatioiden kaupallistamista, jotta suomalaisesta osaamisesta saadaan kestävää kasvua. Kun onnistumme kytkemään esimerkiksi kiertotalouden osaamista teollisuuden alustaliiketoimintaan, voimme kukoistaa niilläkin aloilla, joilla Eurooppaa pidetään jo häviäjinä.

Näin turvaamme kestävää kasvua

 • TKI-panostuksia tulee merkittävästi kasvattaa ja suunnata yrityksiin, jotka tekevät aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa sekä pyrkivät kasvattamaan kestävää yritystoimintaa.
 • Yrittäjämäinen, ratkaisukeskeinen ja kansainvälistä mielenmaisemaa rakentava koulutus on vastaus suomalaisyritysten osaamistarpeisiin.
 • Alustaliiketoiminnan mallit ja tekoäly tulee kytkeä vahvemmin kestävän liiketoiminnan prosesseihin, kuten sivuainevirtoihin, jakamistalouteen ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin.
 • Panostamalla erityisesti teollisuuden digitaalisten alustojen nopeasti kehittyviin ratkaisuihin, on suomalaisella teknologialla mahdollisuus ottaa kokoamme isompi osuus markkinoista.
 • Uusi globaali kasvu tulee idemmästä kuin aiemmin, muun muassa Kiinasta ja Intiasta. Vastataan valtavaan kysyntään esimerkiksi puhtaan veden ja ilman ratkaisuille sekä kiertotalouden sovelluksille.
   

Heräsikö kysymyksiä – ota yhteyttä

Juha-Matti Saksa
rehtori
tiede- ja koulutuspolitiikka
040 016 6659
@juhissaksa

Jarmo Partanen
professori, dekaani
puhdas energia
040 506 6564

Jero Ahola
professori
puhdas energia
040 529 8524
@jeroahola

Riina Salmimies
dekaani
kiertotalous & puhdas vesi
045 631 0917
@riinasalmimies

Mari Kallioinen
dosentti
kiertotalous & puhdas vesi
040 593 9881
@marikallioinen

Sami Saarenketo
professori, dekaani
kestävä liiketoiminta
050 308 6181
@saarenke

Paavo Ritala
professori
kestävä liiketoiminta, alustatalous
040 833 5852
@paavoritala

Harri Koponen
professor of practice
sidosryhmäsuhteet
044 500 0020
@harrikoponen

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@lut.fi

Lue seuraavaksi: